Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 6/2019

18.6.2019

 1. Jäsentilanne
  • Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39981 (2018: 40129), Green Card –harrastajia 2413 (2187), Green Card Plus -harrastajia 208 (168). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita oli 8023 (6982).
    
 2. Keskeiset päätökset
  • Päätettiin valita Kipa2-järjestelmän siirtymävaiheen maksunvälittäjäksi Suomen Maksuturva. Arvioidaan eri maksunvälittäjien ominaisuuksia ja hintatasoa uudelleen vuonna 2020, kun Kipa2-järjestelmä on otettu käyttöön.
  • Päätettiin antaa toimitusjohtajalle valtuudet hyväksyä päivitetty yhteistyösopimus SRL:n ja BCM Scanhorsen välille.
  • Päätettiin antaa toimitusjohtajalle valtuudet hyväksyä Ruutu+ -pilottisopimus vuodelle 2019.
  • Päätettiin hyväksyä hallituksen Reilu Peli -tavoitteet esityksen mukaan. Päätettiin nimittää uusi Reilu Peli -työryhmä esityksen mukaan.
  • Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 palkittavat esitysten mukaan. Päätettiin vuoden 2019 palkitsemisten osalta, että liiton palkitsemisjärjestelmää uudistetaan SRL100-juhlavuonna.

Hallituksen kokousmuistio on kokonaisuudessaan luettavissa hallitussivulla.