Ratsastajainliiton hevostaitokokonaisuus uudistuu vaiheittain

7.2.2022

Hevostaidot ovat lajimme perusta. Hevosen hyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen edellyttävät jatkuvaa kehittymistä, oppimista, tiedonhankkimista ja myös oman toiminnan tarkastelua. Hyvien ja tarkoitusten mukaisten hevostaitojen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme.

Ratsastajainliiton hevostaitokokonaisuuden uudistamistyö on aloitettu ja parhaillaan uudistamme hevoskerhon ohjaajakoulutuskokonaisuutta, yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Eri-ikäiset voivat harjoitella hevostaitoja ohjatusti mm. seurojen ja tallien järjestämissä hevoskerhoissa, joita liitto tukee kouluttamalla hevoskerhon ohjaajia sekä tuottamalla materiaaleja. Ohjaajakoulutuskokonaisuudessa uudistuu niin sisältö, rakenne kuin materiaalitkin. Uudistustyön edettyä kerromme siitä tarkemmin. Tavoiteaikataulussa pääsisimme syksyllä kouluttamaan uusilla materiaaleilla ja sisällöillä liiton sähköisellä Kavioura-oppimisalustalla. Uudistamistyön pohjana hyödynnetään hevoskerhon ohjaajien palautekyselyä (n=119), joka toteutettiin loppuvuodesta 2021.

Hevostaitokokonaisuuden uudistamista jatketaan myös hevostaito- ja ratsastusmerkkien, hevostaitokilpailuiden ja näihin oleellisesti liittyvien materiaalien osalta toimintasuunnitelman mukaisesti. Osaamisen lisäämiseksi ja oppimisen tueksi tarjotaan monia mahdollisuuksia; verkkokoulutuksia, etä- ja lähiluentoja, valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia sekä sähköisiä ja painettuja materiaaleja. Toiminnassamme mukana olevat ovat sitoutuneet hevostaitojen vahvistamiseen ja hevosen hyvinvoinnin edistämiseen, joka on koko lajimme yhteinen etu. Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti seisomme hevosen rinnalla.