Ratsastajainliiton ilmoituskanavalla käsitellään nimellä lähetettyjä ilmoituksia

1.3.2024

Otamme uudella, 23.2.2024 avatulla ilmoituskanavalla käsittelyyn nimellä lähetetyt ilmoitukset, kun ne liittyvät SRLn toimintaan ja toimivaltaan. Ohjaamme tarvittaessa ilmoittajia (myös nimettömiä) olemaan yhteydessä esimerkiksi oman alueensa valvontaeläinlääkäriin tai poliisiin, jos hän ei näin ole jo tehnyt. Kuten muissakin meille tulevissa ilmoituksissa, voimme ohjata niiden lähettäjän olemaan yhteydessä myös esim. Tukesiin, Hippokseen, tai keskustelemaan ensin asianosaisen kanssa. Olemme vastaanottaneet ilmoituskanavalla tähän mennessä toista kymmentä ilmoitusta, joista osa voi vaatia jatkotoimia.

Ilmoituskanavan avaamisen taustalla on useita syitä. Jäsenten lähettämät huolenosoitukset ja ilmoitukset ovat lisääntyneet, ja niitä tulee meille hyvin monien eri kanavien kautta. Haluamme saada ne mahdollisimman kootusti. Haluamme varmistaa, että saamme myös riittävät tiedot arvioidaksemme ilmoitusta, ja saamme esitettyä tarkentavia kysymyksiä, erityisesti, jos ilmoitus johtaa käsittelyyn SRL:n sisällä.

Hevosten hyvinvointi on Ratsastajainliitossa ykkösprioriteetti, ja meistä jokainen kantaa siitä vastuuta. On selvästi havaittavissa, että käymme läpi hevoskulttuurin muutosta, jossa on otettava käyttöön uusia menetelmiä. Ilmoituskanavan ohessa on myös tärkeä jakaa tietoa ja oppia siitä, millainen eläin hevonen on, miksi sen kanssa toimitaan tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla, ja mikä on hevoselle haitallista, mikä ei. Ratsastajainliiton Hevosen hyvinvointi -työryhmä keskittyy juuri tämäntyyppisen informaation jakamiseen. Ilmoituksessa esitetty huolenaihe voi myös perustua tietämättömyyteen tai väärään käsitykseen. Siksi avoimuus, tiedottaminen ja keskusteleminen on tärkeää alan kaikkien toimijoiden välillä.

 

Miten prosessi etenee

Ilmoitukset käsitellään Ratsastajainliiton johtoryhmässä, ja apuna käytetään tarvittaessa eläinlääkäriä. Selvitämme kuuluvatko ilmoituksen tapahtumat SRL:n toimivaltaan, eli onko kyseessä jäsentalli, -seura, jäsen tai kilpailuvan haltija. Käsittelyn ensimmäinen vaihe on ehdottoman luottamuksellinen, eikä sitä käsitellä SRL:n hallituksen toimesta.

Ensimmäisen arvioinnin jälkeen voidaan todeta tarpeellinen jatkotoimi (kuten vastalauseen, eläinsuojeluilmoituksen tai rikosilmoituksen jättäminen), joka edellyttää ilmoituksen tekemistä nimellä. Tietyissä tapauksissa myös SRL voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen. Jos prosessi etenee suuntaan, jossa täyttä luottamuksellisuutta ei enää voida taata, informoidaan siitä asian ilmoittajaa. Jos ilmoittaja ei halua henkilöllisyytensä paljastuvan, on harkittava, onko liitolla silti edellytyksiä viedä asiaa eteenpäin.

Ehdotonta luottamuksellisuutta ei yleensä voida taata kurinpitokäsittelyssä, sillä menettelyn kohteena olevan asianomaisen oikeussuoja edellyttää, että hän saa kaiken materiaalin tietoonsa ja voi siitä myös lausua.

Ratsastajainliitto toimii toiminta- ja kilpailusääntöjen puitteissa, joihin liiton jäsenseurat ja seurojen henkilöjäsenet ovat sitoutuneet jäseniksi liittymällä ja mahdollisen kilpailuluvan lunastamalla. Ratsastajainliitolla ei ole viranomaisvaltuuksia, vaan kurinpitovaltaa käyttää kurinpitolautakunta, joka on liiton vuosikokouksen valitsema riippumaton ja puolueeton elin. Kurinpitolautakunta käsittelee ja päättää sille liiton säännöissä määrätyt asiat.

Asian voi siirtää kurinpitolautakunnalle SRL:n hallitus. Esimerkiksi hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä kilpailuissa ja kilpailun ulkopuolella (Yleiset kilpailusäännöt, § 42.1) ja siitä voi kuka tahansa esittää vastalauseen (KS 1, § 42.4). Sen perusteella hallitus voi käsitellä asian ja päättää, siirtääkö se asian edelleen kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi.

On odotettavissa, että ilmoituskanavalle tulee myös kiusantekoon tai keskinäisiin riitoihin perustuvia tapauksia, ja ne aiheuttavat meille lisätyötä. Siitä huolimatta haluamme kantaa vastuumme ihmisten ja hevosen hyvinvoinnista. Jotta oikeasti pystymme vaikuttamaan asioihin, toivomme, että ilmoituksen tekijä noudattaa ilmoituskanavan ohjeistuksia.

Ratsastajainliiton ilmoituskanava