Ratsastajainliiton valmennuksen linjauksia

7.5.2019

Ratsastajainliiton valmennuksen linjauksia

Suomen Ratsastajainliiton yksi merkittäviä kehityskohteita on valmennusosaamisen ja valmennusjärjestelmän kehittäminen tuottamaan kansainväliset menestysedellytykset omaavia ratsukoita.

Tehtävä on haastava, sillä etenkin olympialajeissa toiminta on kansainvälisesti ammattimaistunut ja kehittynyt erittäin nopeaa vahtia ja muiden lajien kehitys seuraa samaa trendiä.

Tavoitteen saavuttamiseksi nykyistä valmennusjärjestelmää tulee tarkastella kriittisesti ja etsiä kohtia, joissa meillä on realistiset edellytykset toiminnan parantamiseen.

Ulkomailla olevien urheilijoiden valmennus on haaste, sillä maantieteellinen hajonta asettaa omat rajoitteensa. Maajoukkuevalmentajat ovat kuitenkin onnistuneet käymään urheilijoiden kotitalleilla täydentämässä kotivalmennusta sekä osallistuneet aktiivisesti kilpailuvalmennukseen. Tämänkin toiminnan organisointia tulee silti kehittää ja miettiä miten toiminta saadaan kattamaan mahdollisimman laaja kansainvälisen tason urheilijaryhmä ikäryhmästä riippumatta.

Kotimaan maajoukkuevalmennus pystyy antamaan etenkin ikäkausiurheilijoille edellytykset kansainväliseen toimintaan siirtymiseen. Tämän lisäksi tarvitaan vahvaa kansainvälistä osaamista tukemaan maajoukkuevalmennusta, jotta menestysedellytykset paranevat. SRL tulee käyttämään kansainväliset meriitit omaavia valmentajia maajoukkuevalmennuksen lisätukena tavoitteellisille maajoukkueurheilijoille, joilla on halu ja sitoutuminen kansainvälisiin tavoitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aikuisten kv-tason maajoukkuevalmentajat ottavat Suomessa tapahtuviin valmennustapahtumiin mukaan myös ikäkausiratsastajia. Tämä mahdollistaa lisävalmennuksen osalle maajoukkueratsastajista ja samalla avaa näkemystä aikuisten kv-tasolla vaadittavista valmiuksista. Näitä valmennustilaisuuksia hyödynnetään myös valmentajien osaamisen kehittämiseksi ja etenkin maajoukkue- ja aluevalmentajien osallistumista näihin edellytetään yhteisen linjan varmistamiseksi.

SRL:n alueilla tapahtuva valmennus on vakiinnuttanut paikkansa liiton valmennusjärjestelmässä. Tätäkin toimintaa tulee silti arvioida ja kehittää. Tavoite on, että tämä valmennus tarjoaa valmennusapua ensisijaisesti niille ratsukoille, jotka ovat lähellä oman lajin ja ikäryhmän maajoukkuetasoa tai ovat siirtymässä seuraavaan ikäryhmän. Alueelliset tarpeet tullaan silti edelleen huomioimaan ja valmennusta voidaan tarjota myös hieman alemmassa kehitysvaiheessa oleville ratsukoille. Toiminnan linjaamiseksi pyrimme siihen, että yksi aluevalmentaja vastaa useamman alueen valmennuksesta. Näin linja ja mm. vertailu eri alueiden välillä selkeytyy. Myös aluevalmentajat velvoitetaan osallistumaan maajoukkuevalmennuksen aktiiviseen seurantaan, jotta tavoitteet seuraavalle tasolle pysyvät selkeinä.

Talent-valmennus on lähinnä seuratason valmennusta, joka on tuottanut jo useita ratsukoita maajoukkuetasolle asti. Tätä toimintaa tulee jatkaa ja laajentaa kaikille kiinnostuneille seuroille ja toimijoille. Hyvät perustaidot ja kasvu urheilijan polulle alkaa jo nuorena ja Talent-ohjelmalla on tässä merkittävä rooli.

Kotivalmennuksen laatu ja määrä on jokaisen urheilijan menestyksen kulmakivi. Liitto voi auttaa tässä tarkastelemalla oman valmentajakoulutuksensa laatua ja saatavuutta. Kukin vastuuvalmentaja on kuitenkin vastuussa omasta kehityksestään ja osaamisensa tasosta. Vastuuntuntoinen valmentaja huolehtii oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä sekä osaa myös ohjata valmennettavan eteenpäin, jos omat taidot eivät vastaa urheilijan tasoa.

Valmennuksen laadun takaamiseksi myös tukipalveluiden laatua ja saatavuutta tulee tarkastella. Urheiluhevosiin erikoistunut eläinlääkäri ja kengitysseppä ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Ratsastajan terveyteen, fyysiseen kuntoon ja psyykkisiin valmiuksiin voidaan vaikuttaa oikeilla tukipalveluilla ja urheilijan jaksamisesta tulee huolehtia opiskelun/työn ja urheiluun käytettävän ajan ja talousresurssien näkökulmasta.

Kehitystyötä valmennuksessa siis riittää ja uuden valmennussopimuskauden alkaessa 1.9.2019 toivomme, että olemme löytäneet valmentajat, joilla on suuri into kehittää lajimme valmennusta.

Aki Ylänne
Urheilujohtaja