Ratsastajainliitossa mittavat säästötoimet

25.5.2020

Maaliskuussa 2020 alkanut koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti Suomen Ratsastajainliiton talouteen ja meneillään olevan juhlavuoden toimintaan. Jäsenmaksuissa ja kilpailulupien lunastamisessa on huomattava lasku vuoteen 2019 verrattuna. Monet kiinteät kulut jatkuvat sopimusten mukaan. Erityisen huolestuttavaa liiton kannalta on jäsenmaksuihin ja muihin merkittäviin tuloeriin liittyvän epävarmuuden pitkittyminen tuleville vuosille. Samalla valtiontalouden kiristyvä tilanne ja veikkausvoittovarojen väheneminen uhkaavat pienentää liiton saamia toiminta-avustuksia.

Toukokuussa 2020 laaditun arvion mukaan liiton toiminnan tulot voivat jäädä budjetoidusta tavoitteesta jopa 700 000 euroa vuoden loppuun mennessä.

Ratsastajainliitto toimeenpanee säästöohjelman, jonka tavoitteina on alentaa vuodelle 2020 budjetoituja toimintakuluja 600 000 eurolla, varautua rakenteellisesti tuottojen alenemiseen vuonna 2021 ja uudistaa liiton organisaatiorakennetta. Henkilöstökuluihin kohdistuva säästötavoite vuonna 2020 on 150 000 euroa.

Henkilöstöä koskien työnantaja harkitsee seuraavia toimenpiteitä:

  • Enintään kolmen työntekijän irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
  • Henkilöstön lomautukset kesäkuusta alkaen. Toteutuksessa huomioidaan liiton ydintoimintojen turvaaminen.

Sopeutus koronatilanteeseen ja henkilöstön säästötoimiin on aloitettu jo kevään aikana, pidetty aikaistettuja lomia, ylityövapaita pois ja tehty osa-aikaista työtä.

Lisätty viimeinen rivi 27.5.2020