Ruokaviraston Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2022 -raportti on julkaistu

23.6.2023

Ruokaviraston teettämän Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2022 -raportin mukaan laiminlyönnit ovat paikoin lisääntyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla. Vuonna 2022 määrättiin suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi 446 tuotantoeläintilaa, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. Tulokset kertovat, että viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille: riskien perusteella valituilla nauta-, sika- ja lammastiloilla oli selvästi enemmän puutteita kuin satunnaisesti valituilla tiloilla. Myös hevoset määritellään tuotantoeläimiksi.

 

Epäilyyn perustuvat tarkastuskäynnit

Epäilyyn perustuvien tarkastuskäyntien määrä ylitti edellisvuoden notkahduksen jälkeen taas 6 000 tarkastuskäynnin rajan. Näistä vajaa neljäsosa oli uusintatarkastuksia, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu. 537 tarkastuskäynnillä (9 % kaikista käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, joiden seurauksena viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteensä 1 669 tarkastuskäynnillä (27 % kaikista käynneistä) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksena saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin.

 

Eläinkuljetuksissa aiempaa vähemmän laiminlyöntejä

Eläinkuljetusten valvonnoissa havaittiin hieman aiempaa vähemmän laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä ilmeni 6,5 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohdat olivat kuitenkin pitkälti samoja kuin edellisvuosina ja suurin osa liittyi asiakirjapuutteisiin eikä suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin.

Lue koko uutinen: Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle, 21. kesäkuuta 2023