Sääntömuutosehdotukset vuodelle 2022

21.6.2021

Sääntömuutosehdotuksia vuodelle 2022 tuli neljätoista, kaikki koskivat lajisääntöjä.

Sääntövaliokunta käsitteli muutosehdotukset ja ne ohjattiin edelleen lajikomiteoille.