Selvitys: Koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen

17.6.2021

Suomen Olympiakomitean selvitys koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen nostaa esiin vakavan huolen seurojen tilanteesta. Selvityksen pohjana olevaan kyselyyn vastasi toukokuun aikana 815 seuraa ja sen toteuttivat tutkijat Pasi Mäenpää ja Anni Pollari.

Huoli harrastajista ja vapaaehtoisista  

Selvityksessä saatujen vastausten perusteella arvioitiin koronan vaikutusta koko suomalaiseen seuratoimintaan. Arvion mukaan noin 350 000 säännöllistä harrastajaa on tauolla tai lopettanut seuratoiminnassa. Noin 200 000 uutta harrastajaa ei ole tullut seuratoimintaan tai odottaa seuratoiminnan alkamista. Jäsenmäärä on seuroissa pienentynyt noin 280 000 henkilöllä.  

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan tilanne on huolestuttava. 

– Lajikohtaiset erot ovat suuria, mutta tilanne on joka tapauksessa vakava. Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka, joka koskettaa tavalla tai toisella lähes kolmasosaa suomalaisista. Kyseessä on Suomen suurin kansanliike, jonka kuihtumisella olisi merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskuntaan, Salonen sanoo 

Taloudellinen sopeuttaminen laajaa 

Kyselyn perusteella urheiluseurojen tulot ovat laskeneet vuodesta 2019 keskimäärin 18 %. Seuroista 35 % on joutunut keskeyttämään toimintansa. Seurat sopeuttivat talouttaan vähentämällä kilpailumatkustamista, perumalla leirejä ja siirtämällä varustehankintoja.   

– Tämä ei ole tietenkään hyvä asia, jos säästöjä joudutaan hakemaan niin, että seurat eivät kykene toteuttamaan perustoimintojaan. Eniten haasteita on ollut seuroilla, joilla on korkeat kiinteät kulut. Työsuhteiset työntekijät ja omat liikuntatilat aiheuttavat kuluja, mutta toimintarajoitukset eivät ole mahdollistaneet tuloja. Sopeutumistoimina työntekijöitä on lomautettu ja jopa irtisanottu, Salonen harmittelee. 

– Erilaiset korona-avustukset ovat toki auttaneet seuroja, mutta moni seura ei ole saanut lainkaan tukea, vaikka on sitä hakenut, ja lisäksi useat seurat ovat kokeneet tuen määrän pieneksi menetyksiin nähden. 

Erityisjärjestelyjen tie on kuljettu loppuun  

Toukokuun 2021 kyselyssä 25 % seuroista vastasi koronapandemian aiheuttaneen seuralle erittäin paljon tai paljon ongelmia. Keväällä 2020 vastaava osuus oli 20 %. Mikko Salosen mukaan avoimissa vastauksissa moni totesi seuratoiminnan romahduksen rajan olevan lähellä.  

– Vastauksista piirtyy kuva, että tähän asti on sinnitelty erityisjärjestelyin, mutta se tie on nyt kuljettu loppuun. Suurin huoli liittyi henkisiin vahinkoihin: vapaaehtoisten ja työsuhteisten jaksamiseen ja liikkujien innostuksen lopahtamiseen. Nämä vahingot eivät kaikilta osin ole vielä edes näkyvissä, Salonen arvioi. 

Vaikka vastauksissa päällimmäiseksi nouseekin huoli seurojen toimintaedellytyksistä, mahtui joukkoon myös valonpilkahduksia. 

– Moni seura on katsonut tämän murroshetken uudistumisen mahdollisuudeksi ja nyt koronan väistyessä näkymä tulevaisuuteen alkaa kirkastua, Salonen kertoo. 

Tulevaisuuden turvaaminen on tehtävä nyt 

Koronan vuoksi urheiluseuratoiminta on käynyt 14 kuukauden ajan vajaalla teholla. Mikko Salosen mukaan erityiseksi huolenaiheeksi nousee jatkossa urheilijoiden, liikkujien ja vapaaehtoistoimijoiden paluu seuratoimintaan.  

– Seurajohtajien arviot ennustavat haasteiden jatkuvan syksyllä 2021, vaikka kaikki toimintarajoitukset olisivat jo poistuneet. Seuratoimintaan lähivuosina tulevat ikäluokat pienenevät ja nyt korona on vielä estänyt monen liikuntaharrastuksen aloittamisen kokonaan, Salonen sanoo.  

Selvitys kertoo, että koronan myötä liikuntatoiminnan ja -tapahtumien tekninen järjestäminen on vaikeutunut. Terveysturvallisuuden varmistaminen on lisännyt työmäärää samaan aikaan, kun seurojen resurssit ovat pienentyneet.     

– Urheiluseuroille on annettava kiitosta siitä, kuinka hyvin ne ovat sietäneet vaikeita aikoja ja olosuhteita. Loputtomiin eivät seuratkaan veny, joten nyt tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä seurojen tulevaisuuden turvaamiseksi. Seuratoiminnassa on mukana 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka pyörittävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti korvaamattoman arvokasta toimintaa. Tätä toimintaa Suomella ei ole varaa kadottaa, Salonen kiteyttää. 

Selvitys 5/2021:  Koronapandemian akuutit vaikutukset seurojen toimintaan ja talouteen (tulokset pdf)

Suomen Olympiakomitea toteutti selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Kysely kohdennettiin ry-seuroille. Vastausaika oli 3.-18.5.2021. Kyselyyn vastasi 815 seuraa ja sen toteuttivat Smartsportin tutkijat Pasi Mäenpää ja Anni Pollari. Selvitys on jatkoa kahdelle aiemmalle selvitykselle. Valtion liikuntaneuvosto toteutti toukokuussa 2020 laajan selvityksen koronan vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun Suomessa kevään 2020 aikanaOlympiakomitea teki jatkoselvityksen koskien jäsenjärjestöjään keväällä 2021. 

Olympiakomitean tiedote 16.6.2021