Seurat työelämätaitojen vahvistajina: osaamistodistus ratsastusseurojen käyttöön

28.1.2022

Osaamistodistuksen avulla voi tunnustaa seura- ja hevostoiminnassa kertyvää osaamista.

Ratsastusseura- ja hevostoiminnassa opitaan monenlaisia taitoja. Ratsastusseuratoiminta koko laajuudessaan tarjoaa oppimisympäristön ja valtavat mahdollisuudet mm. työelämätaitojen oppimiselle sekä niiden kehittämiselle. Keskeisimpiä työelämätaitoja seuraympäristössä voi olla esimerkiksi vastuunottokyky, luova ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Onkin tärkeää tehdä kertyvä osaaminen näkyväksi eli tunnistaa ja tunnustaa sitä. Osaamistodistus on yksi tapa siihen.

Ratsastusseurat voivat hyödyntää osaamistodistusta omien tarpeidensa mukaan ja tunnustaa sen avulla seuratoiminnassa kertyvää osaamista. Todistuksen voi kirjoittaa esimerkiksi nuorelle, joka on toiminut erilaisissa seuratoiminnan tehtävissä kuten hevoskerhon kerhonohjaajana tai apuna someviestinnässä. Todistuksesta voi olla hyötyä työnhaussa ja opinnoissa. Täytettävän osaamistodistuksen löydät täältä.

Seuraava vaihe on kehittää ratsastukselle oma digitaalinen osaamismerkkisarja kuluvan vuoden (2022) aikana. Ratsastuksen digitaalisia osaamismerkkejä on tarkoitus tehdä yhteistyössä ratsastusseurojen kanssa.

Lisätietoa digitaalisista osaamismerkeistä:

 

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja.