15-25-åring, sök med till din regions ungdomsteam!

2.11.2023

Skulle du vara intresserad av att vara del av en grupp, där alla är inspirerade av hästar? Vill du ha värdefull erfarenhet av volontärarbete? Har du idéer du skulle vilja lyfta fram, vilja att jobba tillsammans mot gemensamma mål, och entusiasm för att till exempel använda sociala medier?

I bilden de regionala ungdomsteamens medlemmar samt de Unga Beslutfattarna på gemensam träff, i samband med Tammerfors Hästmässa i april 2023. Bild: Anne-Mari Engman, Finska Ryttarförbundet, norra Finlands region.

 

Hej du 15-25-åriga hästentusiast, sök med i Finska Ryttarförbundets regionala ungdomsteam. Ansökan är nu öppen!

Alla åtta regioner inom Finska Ryttarförbundet har ett ungdomsteam som verkar under regionsektionen. Dessa regionala ungdomsteam består huvudsakligen av 15-25-åriga unga och unga vuxna. Med sina insatser, kunskaper och framför allt med sitt samarbete lyfter ungdomsteamen fram barns och ungas röster inom ridsporten, tillsammans med Finska Ryttarförbundets Unga Beslutfattare. I ungdomsteamet får du värdefull erfarenhet, lär dig nya kunskaper och har även möjlighet att hitta dig till nya spännande platser och situationer. Inga speciella färdigheter eller förhandskunskaper krävs - det räcker att du har tid och intresse att verkställa, utveckla och inverka på din regions barn- och ungdomsverksamhet.

“Det bästa i ungdomsteamet är glädjen som kommer från att göra saker tillsammans!”

“Med att vara medlem i ungdomsteamet har jag fått bekanta mig med nya människor och olika grenar inom hästsporten.”

“Ungdomsteamets verksamhet har gett mig färdigheter för min inledda arbetskarriär.”

Ansökan till regionala ungdomsteamen för perioden 2024-2025 är 30.10-19.11.2023. Du som redan är med i ryttarföreningens verksamhet eller önskar komma med i den, ansök via denna enkät senast 19.11.2023. Ungdomsteamen består i huvudsak 4-8 medlemmar, varav ungefär hälften står årligen i tur att avgå. Ungdomsteamens nya medlemmar väljs på basen av ansökningarna, verksamhetsperioden är preliminärt tvåårig. Ansökan skickas automatiskt till din valda regions ungdomsansvariga, som kontaktar alla ansökare då ansökningstiden upphört.

Ungdomsteamen har möte ungefär en gång i månaden, men planerar och verkställer sin verksamhet även mellan möten, längs med året. Du bör därmed ha intresse att verkställa gruppens verksamhet och vara beredd att resa till gruppens möten samt på nationella träffar. Resekostnaderna ersätts.

Vad är en regions ungdomsteam?

Ungdomsteamen ordnar bland annat verksamhet för sin regions barn och unga, inspirerar ryttarföreningar inom regionen att verkställa ungdomsverksamhet och använder aktivt sociala medier. Varje ungdomsteam planerar sin årliga verksamhet enligt regionens önskemål, kunskaper och resurser - verksamheten i varje ungdomsteam är därmed unikt. Kom alltså med och gör det till sånt som inspirerar just dig!

Ta och följ ungdomsteamen på Instagram och se vad allt de har redan åstadkommit. @esran_nuorisotiimi @lsr.nuorisotiimi @kaakkonuorisotiimi @hamenuorisotiimi @srlnuorisotiimipohjanmaa @srl_ks_heppanuoret @itisnuortentiimi @srl.pohjoisennuoret Läs mer om regionala verksamheten här.

Välkommen med och göra gott tillsammans!

Suomenkielisen hakutekstin ja lomakkeen löydät täältä.