SRL julkaisee seurojen rahoitustukijärjestelmän

20.2.2024

Ratsastuksen laadukas seurojen toiminta on ratsastusyhteisön kantava voima. Seurat tarjoavat innostavaa tekemistä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikille iästä, kokemuksesta ja tavoitteista riippumatta. Suomen Ratsastajainliitto on kehittänyt seurojen rahoitustukijärjestelmän seurojen hyvinvointia, laatua, vapaaehtoisuutta ja arvostusta tukemaan.

Kuvituskuva: Laura Laakso SRL

 

Seurojen toimintaa tuetaan rahoitustukijärjestelmän avulla

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tukea jäsenseuroja laadukkaan seuratoiminnan tuottamisessa. Liitto pyrkii auttamaan ja kannustaa jäsenseuroja kehittymään yhä elinvoimaisemmiksi liikuntaa ja urheilua tukeviksi yhteisöiksi, joihin mahdollisimman moni haluaa liittyä. Vuoden 2023 aikana kehitettiin erikseen perustetussa projektiryhmässä seurojen rahallista tukemista yhdessä kehittämällä seuratoiminnan rahoitusmallia ja luomalla toiminta-avustusjärjestelmä, jossa näkyy seurojen suunnittelema ja toteuttama toiminta", kertoo liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. 

 

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tukea jäsenseuroja laadukkaan seuratoiminnan tuottamisessa. "

 

Järjestelmän toiminta vuonna 2024

Rahoitustukijärjestelmä tukee aktiivista ja kestävää seuratoimintaa ja sen avulla pystytään myös seuraamaan liiton strategian toteutumista strategisten mittareiden kautta. Järjestelmästä tehtiin kokeilupilotit testiseuroille tammikuussa 2024. Vastausten avulla järjestelmän kyselylomaketta kehitettiin.

Jäsenseurojen puheenjohtajille ja jäsensihteereille ajoittuu maaliskuussa 2024 sähköpostitse lähetettävä kyselylomake, joiden vastausten myötä päätetään, miten seurojen tämän vuoden tukemiseen varattu raha myönnetään vastaukset jättäneiden seurojen kesken. Järjestelmän myötä kerätään tietoa ja palkitaan seuroja vuoden 2023 toiminnasta keväällä 2024. Ensimmäisen käytäntövuoden jälkeen sitä kehitetään vuosittain tarvittaessa.

 

Rahoitustukijärjestelmän projektiryhmässä ovat olleet mukana vapaaehtoiset Titta Ahola, Marja NuuttilaAnne Sara-aho ja Kirsi Siivonen, SRL:n toimistolta Jukka Koivisto, Kaisa Kähö ja Emmi Korpiola.

 

Mitä?

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman mukaan on jäsenseuroille rakennettu seurojen rahoitustukijärjestelmä. Tuen jakamista varten kerätään tietoa seuroilta (puheenjohtajille ja jäsensihteereille lähetetään lomake täytettäväksi viime vuoden toiminnasta maaliskuussa sähköpostitse) ja kerätyn tiedon perusteella myönnetään seuroille tukea toteutetusta toiminnasta sekä muista kyselyssä kysytyistä mittareista. Kyselyssä on painotettu vastuullista ja aktiivista toimintaa.

Miten?

Seuran hallitus sopii, kuka seurasta vastaa kyselylomakkeeseen (lomakkeen linkki lähetetään SRL:n jäsenseurojen puheenjohtajien ja jäsensihteerien Sense-järjestelmään ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin). Määräajassa ilmoitettujen tietojen perusteella jäsenseuroille jaetaan rahallinen tuki.

Kenelle?

SRL:n jäsenseuroille.

 

Lisätietoja

Jukka Koivisto, toiminnanjohtaja, SRL, jukka.koivisto@ratsastus.fi, 040 592 2721
Emmi Korpiola, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, SRL, emmi.korpiola@ratsastus.fi, 040 968 0340