SRL:n kevätkokous siirtyy

24.3.2020

Suomen Ratsastajainliiton hallitus päätti kokouksessaan 24.3.2020, että liiton sääntömääräinen huhtikuun kevätkokous siirretään myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen johdosta. Kokous oli suunniteltu pidettäväksi Oulussa 26. huhtikuuta.

Ratsastajainliiton hallitus seuraa päätöksessä sekä valtiovallan linjauksia ja että Olympiakomitean suosituksia kokoontumisten järjestämisestä. Uutta ajankohtaa kevätkokoukselle selvitetään vallitsevan tilanteen mukaan.

Suomen hallitus on tällä hetkellä rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Helsingissä 24.3.2020