SRL:n ylimääräinen kokous siirtyy

5.1.2022

Suomen Ratsastajainliiton ylimääräinen liittokokous on päätetty siirtää. Koollekutsumiseen ja etäosallistumiseen liittyvät muotoseikat ovat herättäneet keskustelua. Suomen Ratsastajainliiton hallitus haluaa toteuttaa kokouksen hyvässä ja rakentavassa hengessä. Asialistan sisältö ei edellytä pikaista kokousta, joten hallitus on päättänyt  kutsua kokouksen koolle uudestaan varmistaen, ettei koollekutsumisen oikeellisuus mahdollista tulkinnanvaraa.

Kokouksen varsinainen sisältö ja käsiteltävät asiat pysyvät samoina. Kokouksen asialistalla on käsitellä sääntömuutokset liiton toimintasääntöihin vaaditun toisen kerran, jotta muutos astuu voimaan. Sääntömuutokset hyväksyttiin ensimmäisen kerran syyskokouksessa.

Muutoksilla SRL sitoutuu koko urheiluyhteisön yhteisen vakavien  eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Samalla laajennetaan SRL:n oman kurinpitolautakunnan kokoonpanoa. Ks. tarkemmin täältä.

Hallitus päättää uuden kokousajan järjestäytymiskokouksessaan maanantaina 10.1.2022.

Kun kokous siirtyy ja asialista on varsin lyhyt, pidetään varsinaisen kokouksen jälkeen iltakoulutyyppinen info- ja keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi kommenttikierroksella oleva Hyvä hallintotapa -asiakirja. Luonnosversio lisätään uuden kokouskutsun liitteeksi.