Tehdään toiminta näkyväksi -kampanjan toukokuun teemana hevostaidot

29.5.2019

Jokainen hevosten kanssa toimiva ihminen tunnustaa hevostaitojen tärkeyden. Hevosten hyvinvointi on meidän lajimme perusta. Mitä paremmat hevostaidot omaamme, sitä paremmin hevosemme voivat.

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän ideoiman Tehdään toiminta näkyväksi -kampanjan toukokuun teemana on hevostaidot. Johtoryhmä toivoo, että jokainen hevosharrastaja jakaisi omia hevostaitohetkiään somessa #SRLhevostaidot. Kerro minkälaisissa tilanteissa harjoittelet hevostaitojasi – harjoitteletko itsenäisesti, osallistutko tallin tai seuran järjestämiin hevostaitokoulutuksiin, hevoskerhoihin ja oletko osallistunut alueiden järjestämiin koulutuksiin. Voit myös kertoa kuvin tai tarinoin mitkä asiat sinulle ovat hevostaidoissa tärkeitä. Voit myös kertoa miten valmistaudut hevostaitokilpailuun. Toukokuun teemakuukausi käynnistää samalla hevostaitokilpailun kilpailukauden, jonka kilpailuaika jatkuu syyskuun loppuun asti.

Alueet yhdessä edistämässä hevostaitoja

Hevostaitoja voi kehittää monella tavalla, ja hevostaitokilpailun järjestäminen ja siihen osallistuminen on yksi hyvä tapa siihen. Lajissamme on järjestetty aiemmin niin seura-, alue- kuin myös valtakunnallisella tasolla hevostaitokilpailuja. Tämän vuosikymmenen alussa havaittiin kuitenkin, että oli vaikea löytää hevostaitokilpailuille järjestäjiä. Tähän ilmiöön SRL Hämeen aluejaosto lähti miettimään ratkaisua. Olisiko näitä tärkeitä hevostaitokilpailuja helpompi järjestää, jos olisi olemassa valmiit kysymykset? Vuonna 2016 Hämeessä järjestettiin kokeilukilpailu, ja sen onnistumisen myötä päätettiin vuosien 2017 ja 2018 hevostaitojen aluemestaruudet ratkoa uudella tavalla. Kilpailukonsepti oli lainassa myös SRL Lounais-Suomen alueella, ja tämän myötä huomattiin, että tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään.

Tänä vuonna Suomen Ratsastajainliiton kahdeksan eri aluetta haluavat yhdessä edistää hevostaitoja ja hevosten hyvinvointia. Hevostaitokilpailut organisoidaan alueiden kautta. Kilpailussa jokaisella alueella kilpaillaan omasta aluemestaruudesta. Lopuksi eri alueiden mestaruustulokset yhdistetään.

Teoria- ja käytännön kysymykset tulevat alueilta, mutta kilpailu käydään jokaisen omassa seurassa tai omalla ratsastuskoululla tai tallilla.

Hevostaitokilpailussa kilpailijat suorittavat sekä teoria- että käytännön kokeen. Teoriakoe suoritetaan nettipohjaisella teoriakokeella, jossa maksimipisteet ovat 40.  Käytännön kokeissa kilpailijat suorittavat kuusi erilaista tehtäväpistettä. Tehtäväpisteissä rastituomarit pisteyttävät suoritukset saamiensa ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa hevostaitokilpailusta oheisissa liitteissä.

Hevostaidot haltuun, ja hevoset kiittävät!