Tilapäinen muutos kansainvälisiin rokotussääntöihin

9.9.2022

Hevosinfluenssarokotteiden valmistajan toimitusongelmista johtuvan rokotepulan vuoksi FEI on hyväksynyt tilapäisen muutoksen kansainvälisiin rokotussääntöihin.  FEI päätti pidentää hevosinfluenssarokotuksia koskevan kuuden kuukauden tehosterokotusvälin 12 kuukauteen.

Tällä hetkellä FEI:n eläinlääkintäsääntöjen pykälä 1003 edellyttää, että hevosen viimeisimmästä tehosterokotteesta ei saa olla kulunut enempää kuin kuusi kuukautta (+21 päivää) sen osallistuessa FEI:n alaisiin kilpailuihin. Tilapäisen muutoksen myötä hevoset ovat oikeutettuja kilpailemaan FEI:n alaisissa kilpailuissa, kun viimeisin tehosterokote on otettu 12 kuukauden sisällä kilpailuihin osallistumisesta. Viimeisimmän rokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk kilpailupaikalle saavuttaessa.

Rokotussääntöjen poikkeusaika on voimassa 1.10.2022-1.4.2023 välisen ajan, jonka jälkeen on tarkoitus palata normaaliin kuuden kuukauden tehosterokotusväliin. Kaikki muut pykälän 1003 vaatimukset ovat voimassa tänä aikana.

Poikkeusajan aikana FEI laajentaa hevosten EHV-1 testausta koskevaa pykälää 1029.7 koskemaan myös hevosinfluenssan testausta.

Suomessa ei ole ongelmia rokotteen saatavuuden suhteen, joten tämä päätös ei vaikuta kansallisen tason toimintaan.
 

Lue lisää: https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/equine-influenza