Urheiluseuroilla mahdollisuus hakea erityisavustusta toiminnan turvaamiseksi koronavirustilanteessa

15.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustusta voivat hakea urheiluseurat lasten ja nuorten kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Avustusta voi hakea 1.6.2020 - 31.1.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.

Avustus on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta.  Avustusta voi saada koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin. Avustuksen painopisteenä on lasten ja nuorten tavoitteellinen toiminta urheiluseuroissa.

Hakuaika alkaa 13.1.2021
Hakuaika päättyy 13.2.2021 klo 16.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 2 000 000 euroa.

Lisätietoja ja hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.