Uutiskirje seuratoimijoille 23.10.2023

23.10.2023

Hei seuratoiminnasta kiinnostunut,

tähän kirjeeseen on koottu Ratsastajainliiton seuratoiminnan ajankohtaisia teemoja; syksy on hanketukien aikaa – kiinnostaisiko teidän seuraanne kehittämistuki? Liikutaan yhdessä! -kuntohaaste alkaa marraskuussa, montako tiimiä teidän seurasta lähtee tavoittelemaan palkintoja? Luvassa on myös tapahtumia ja kyselyitä. Tervetuloa hyvään seuraan!

Parhain terveisin

Seuratoimintapalveluiden tiimi

 

Ratsastuseuroille info ja kyselytunti tukeen liittyen 9.11.

Suomen Ratsastajainliitto järjestää infon ja kyselytunnin jäsenseuroilleen tukeen liittyen. Mitä juuri ratsastusseurassa voitaisiin kehittää ja tukea hakea? Mitä tulee haussa huomioida? Info järjestetään torstaina 9.11.2023 kello 17-18. Infossa puhumassa Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Lea Karjomaa. Ilmoittaudu mukaan täällä 6.11. mennessä. Lue lisää täältä. SRL tarjoaa myös sparrausta tuesta kiinnostuneille seuroille.

 

Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoavat seuratuki-infon

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Olympiakomitean kanssa järjestää seuroille seuratoiminnan kehittämistuen hakemiseen liittyvän infotilaisuuden tiistaina 24.10. klo 17:30-18:30. Ilmoittaudu Suomisportissa 23.10. mennessä. Ilmoittautuneet saavat ennen webinaaria Teams-linkin.

 

Ratsastusfoorumissa puhujana osaaja Hollannista

Ratsastajainliiton vuosittainen, jo perinteeksi muodostunut Ratsastusfoorumi järjestetään lauantaina 25.11.2023 Scandic Helsinki Aviacongressissa Vantaalla. Ratsastusfoorumissa käännetään katseet hevosalan ja ratsastuksen tulevaisuuteen. Lue lisää täällä. Liiton syyskokous järjestetään samassa paikassa sunnuntaina 26.11. Sydämellisesti tervetuloa molempiin tilaisuuksiin.

 

SRL:n Liikutaan yhdessä! -kuntohaaste on täällä

Kerää nyt mukaan 2–10 jäsenen tiimi ja lähtekää mukaan Liikutaan yhdessä! -kuntohaasteeseen. Haasteen ajan tiimin on tarkoitus liikkua ja kohottaa kuntoa yhdessä. Tiimi voi koostua esimerkiksi seuran jäsenistä (yhdestä seurasta saa haasteeseen osallistua useampikin tiimi) tai vaikkapa tallikaveruksista (kaikkien ei tarvitse kuulua samaan seuraan). Yhdessä tiimin kanssa teillä on aikaa marraskuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisen ajan kokeilla uusia liikuntamuotoja, kannustaa toisianne kohottamaan kuntoa ja liikkua yhdessä. Lue kuntohaasteessta lisää täällä.

 

Urheilu ja liikunta kuuluvat kaikille

Tärkeä osa Suomen Paralympiakomitean työtä on kannustaa suomalaisia urheiluseuroja avaamaan ovensa toimintarajoitteisille liikkujille ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista seuratoiminnassa. Paralympiakomitea ja Alko jakavat joulukuussa kolme 1500 euron arvoista Vuoden yhdenvertaisin seura -stipendiä seuraavissa kategorioissa: Yhdenvertaisuus kilpaurheilussa, Yhdenvertaisuus harrastetoiminnassa, Yhdenvertaisuus seuran ohjaaja- ja johtotehtävissä. Olisiko teidän seuranne yksi näistä? Lue lisää täällä.

 

Kuka jää tasa-arvon ulkopuolelle huippu-urheilussa?

Vastaa Jyväskylän yliopiston kyselyyn, joka koskee oikeudenmukaisuutta, moninaisuutta ja inkluusiota urheiluympäristössä, ja sisältää monivalintakysymyksiä sekä muutaman avoimen kysymyksen. Kyselyn voi täyttää suomeksi tai englanniksi, ja täyttämiseen menee noin 15-20 minuuttia aikaa. Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi eikä vastaajia voida tunnistaa. Jyväskylän yliopisto toivoo mahdollisimman moninaisia vastaajia, jotta tutkimus todella täyttäisi tarkoituksensa. Kysely löytyy tästä linkistä.

 

Olympiakomitea palkitsee vuoden Fiksu seuran 2.000 euron stipendillä

Olympiakomitea haluaa SRL tavoin kannustaa seuroja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Fiksu seura -palkinnolla palkitaan seura, joka on ottanut käyttöön ympäristön kannalta fiksuja toimintatapoja. Toimintatavat voivat liittyä esim. liikenteeseen, tapahtumiin, ravintoon, välineisiin, viestintään. Erityinen painotus vuoden 2024 Fiksu seura -ehdokkaiden arvioinnissa on energiaa säästävillä toimilla. Hae ja lue lisää täällä.

 

Hej du som är intresserad av föreningsverksamhet,

Detta brev är en sammanställning av aktuella ämnen inom Ryttarförbundets föreningsverksamhet. Hösten är tiden för ansökan om projektbidrag – skulle din förening vara intresserad av ett utvecklingsbidrag? Motionsutmaningen Liikutaan yhdessä! (Låt oss röra på oss tillsammans!) startar i november. Hur många team från din förening deltar för att tävla om priserna? På agendan finns evenemang och enkäter. Välkommen med i en trevlig förening!

Bästa hälsningar

Föreningsserviceteamet

 

Informations- och frågetimme för ridföreningar om bidrag ordnas den 9 november

Finlands Ryttarförbund kommer att anordna en informations- och frågetimme för sina medlemsföreningar om bidraget. Vad exakt kan utvecklas och ansökas om bidrag för i en ridförening? Vad skall man beakta i ansökan? Infotillfället anordnas torsdagen den 9 november klockan 17–18. Direktören Lea Karjomaa från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland informerar på infotillfället. Anmäl dig här senast den 6 november. Läs mer här. FRF erbjuder också sparring för föreningar som är intresserade av bidrag.

 

Också Undervisnings- och kulturministeriet tillhandahåller info om föreningsbidrag

Undervisnings- och kulturministeriet anordnar tillsammans med Olympiska kommittén ett informationstillfälle för föreningar om hur man ansöker om bidrag för föreningsutveckling tisdagen den 24 oktober kl. 17.30–18.30. Anmäl dig på Suomisport senast den 23 oktober. De anmälda kommer att få en länk till Teams före webbinariet.

 

En expert från Nederländerna kommer att tala på Ridforumet

Ryttarförbundets årliga Ridforum, som redan har blivit en tradition, kommer att hållas lördagen den 25 november 2023 på Scandic Helsinki Aviacongress i Vanda. Ridsportforumet handlar om framtiden för hästbranschen och ridsporten. Läs mer här. Förbundets höstmöte kommer att hållas på samma plats söndagen den 26 november. Hjärtligt välkommen att delta i båda evenemangen.

 

FRF:s motionsutmaning Liikutaan yhdessä! (Lås oss röra på oss tillsammans!) är här

Samla ihop ett team med 2–10 medlemmar nu och gå med i motionsutmaningen Liikutaan yhdessä! (Låt oss röra på oss tillsammans!) Under utmaningen är det meningen att teamet ska träna och komma i form tillsammans. Ett team kan bestå av t.ex. föreningsmedlemmar (fler än ett team från en förening kan delta i utmaningen) eller till och med stallkompisar (alla behöver inte tillhöra samma förening). Tillsammans med ditt team kommer ni att ha tid mellan november 2023 och mars 2024 att prova nya motionsformer, uppmuntra varandra att komma i form och röra på er tillsammans. Läs mer om motionsutmaningen här.

 

Sport och motion hör till alla

En viktig del av Finlands Paralympiska Kommittés arbete är att uppmuntra finska idrottsföreningar att öppna sina dörrar för idrottare med funktionshinder och att främja jämställdhet i föreningsverksamheten. I december kommer Paralympiska Kommittén och Alko att dela ut tre stipendier på 1500 euro till Årets mest jämställda förening i följande kategorier: jämställdhet inom tävlingsidrott, jämställdhet inom fritidsaktiviteter och jämställdhet inom föreningsmentorskap och ledarskap. Skulle er förening vara en av dessa? Läs mer här.

 

Vem är utesluten från jämställdhet inom elitidrotten?

Svara på Jyväskylä universitets enkät om jämlikhet, mångfald och inkludering i idrottsmiljön, vilken innehåller flervalsfrågor och några öppna frågor. Enkäten kan fyllas i på finska eller engelska och tar cirka 15–20 minuter i anspråk. Deltagarna måste vara minst 15 år gamla. Svaren är anonyma och de svarande kan inte identifieras. Jyväskylä universitet vill ha ett så brett urval av svarande som möjligt för att säkerställa att enkäten verkligen uppfyller sitt syfte. Enkäten finns här.

 

Olympiska Kommittén belönar årets Smarta förening med ett stipendium på 2 000 euro

Olympiska Kommittén vill att FRF ska uppmuntra föreningarna att agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Priset Smarta föreningen tilldelas en klubb som har infört miljösmarta förfaranden. Förfarandena kan vara relaterade till exempelvis trafik, evenemang, föda, utrustning eller kommunikation. Vid utvärderingen av de nominerade till Smarta föreningen år 2024 ligger särskild fokus på energibesparande åtgärder. Ansök och läs mer här.