Varsinais-Suomea koskevat suositukset 4.3.

5.3.2021

Koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa ja kunnat, kaupungit ja viranomaiset tekevät jatkuvasti uusia ohjeistuksia ja määräyksiä rajoitustoimista. Päivitämme Ratsastajainliiton sivuilla uutisia, mutta ohjeistamme jokaista seuraamaan oman alueensa viranomaisten päätöksiä.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne on vakava, sillä tartunnat ovat nousussa. Torstaina 4.3. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä täsmensi suosituksiaan koronan leviämisen hillitsemiseksi. Ryhmä korostaa, että kaikkia tarpeettomia kontakteja on vältettävä.
 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella 28.3.2021 saakka.

Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt seuraavat päätökset:
Toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 d). Voimassa 6.3.–5.4.2021.

Aluehallintovirasto määrää asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 g). Voimassa 8.3.–21.3.2021.

Päätös rajoittaa peruskoulun oppilaitosten tilojen käyttöä ja sillä toimeenpannaan hallituksen 25.2.2021 tekemää linjausta, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat siirretään tilapäiseen etäopetukseen. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58). Voimassa 8.3.–28.3.2021.
 

Etätyö
Etätyötä suositellaan Varsinais-Suomessa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti (15.10.2020).

Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja kannustetaan tosiasiallisesti edistämään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.
 

Harrastustoimintaan liittyviä kohtia

Yksityistilaisuudet
Suositellaan, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan 27.2.2021 alkaen.

Harrastustoiminnan rajoitukset
Ulkoliikuntapaikkoja voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

Lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua jäljempänä esitetyllä tavalla ilman lähikontaktia ja kun huomioidaan turvavälit ja muut koronatoimet:
- Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää. Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL).
- Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää.
- Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
- Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti.
- Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.
- Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Matkustaminen kotimaassa
Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää.

Varsinais-Suomea koskevat suositukset luettavissatäällä:

Lisätietoa:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Aluehallintovirasto

Valtioneuvosto

Omat sairaanhoitopiirit