Vastaa ratsastuksen yhdenvertaisuuskyselyyn

18.5.2021

Ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat
lajimme perusta ja on tärkeää vaalia noita arvoja. Kyselyn avulla haluamme selvittää lajin tämän hetkistä tilannetta.

Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, etnisestä taustasta, varallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille lajin parissa toimiville roolista riippumatta.

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa Reilun Pelin toteutumisesta ratsastusharrastuksen parissa. Tuloksia käytetään SRL:n yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen. Kysely toteutetaan yhteistyössä HAMK:n sosionomi opiskelija Suvi Mertasen kanssa ja vastauksia hyödynnetään SRL:n yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi opinnäytetyössä.

Kyselyyn vastaaminen ei tuota tietoa siitä kuka kysymyksiin on vastannut. Vastausten tuottamaa aineistoa käsitellään tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen luottamuksellisesti ja niin ettei vastaajan henkilöllisyys tule missään vaiheessa esille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyssä on 49 kysymystä. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastausaikaa on 31.05.2021 asti.
Lisätietoja kyselyyn liittyen voit tiedustella Suvi Mertaselta, suvi.mertanen@student.hamk.fi.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta

Kiitos!