All Around komitean kokous 15.3.2018

21.3.2018

Lännenratsastuksen all around-komitean kokous


15.3.2018
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Jenni Oinonen (PJ), Sanni Vuorinen, Seija Lappalainen, Kenneth Puskala

1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:55

2 ja 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOMITEAN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄYTYMINEN VUONNA 2018
Jenni Oinonen: PJ, talous, edustaja KUJOssa, kilpailu- ja valmennusasiat
Sanni Vuorinen, tiedotus
Seija Lappalainen, sääntövaliokunta
Kenneth Puskala, karjalajit

Päätettiin kysyä Anne Pussista jatkamaan kilpailukutsujen tarkastajana.

6 TALOUSASIAT
Käytiin läpi all around -lajien budjetti.

7 SÄÄNTÖ- JA KILPAILUASIAT
Keskusteltiin päivitetyistä säännöistä sekä muutoksista nykyisiin, komitealle tullut pyyntö lisätä
western ridingin ratoja 1-tasolle. Selvitetään löytyykö esim. WRAS:lta tai EWU:lta hyödynnettäviä
ratoja ja pyydetään ehdotuksia lajivalmentajilta tai tuomareilta uusiksi radoiksi.

Käytiin läpi kauden 2018 kisakalenteria.
- Hyväksyttiin Hyvänkään Ratsastajien hakemus järjestää 3-tason kisat ja muistutetaan kilpailunjärjestäjää
hakemaan kisoja ajoissa.
- Hyväksyttiin Hyvinkään Ratsastajien hakemus järjestää SM-kisat Hyvinkäällä 28.7. - 29.7.2018,
muita hakijoita ei ole ilmoittautunut.

Keskusteltiin kilpailujärjestelmästä ja sen kehitysehdotuksista Kujon ensi viikon kokousta varten ja annetaan
komitean kehitysehdotukset liitolle 15.4. mennessä.

8 VALMENNUKSET JA KOULUTUS
Keskusteltiin aluevalmennuksen kartoittamisesta, Jenni ollut yhteydessä liittoon asiasta. Keskusteltiin
sääntökoulutuksen muokkaamisesta sähköiseen muotoon, Jenni on yhteydessä asiasta liittoon sekä Anne Pussiseen.

Keskusteltiin lajivalmentajien ja tuomareiden lisenssipäivityksistä, kaikki lajin tuomarit päivittivät lisenssinsä
tammikuussa Sylvia Katschkerin koulutuksessa, lajivalmentaja Janina Salo päivitti omansa samassa yhteydessä.

Keskusteltiin tuomareiden koulutusjärjestelmästä ja päätettiin ottaa yhteyttä reining-komiteaan ja avata yhdessä
keskustelu miten tuomarikoulutusta voitaisiin kehittää niin että koulutus saataisiin järjestettyä myös minimäärää pienemmälle osallistujamäärälle.


9 TIEDOTTAMINEN
Keskusteltiin tiedottamisesta ja päätettiin pitää erillinen skype-kokous ja ideoida tiedottamisen toimintatapoja kaudelle 2018.
Seuraavassa Hippoksessa artikkeli trail-in-handista.

10 KOMITEAN JALKAUTTAMINEN
Keskusteltiin jalkauttamisen jatkamisesta tänä vuonna. Ns. valmis haastattelupohja on viime vuodelta olemassa.
Sovittiin, että jatketaan, käytäntö vielä tarkentamatta.

11 MUUT ASIAT
Keskusteltiin karjalajien tuomisesta mukaan liiton alaisiin kisoihin esim. näytöslajina. Kartoitetaan tapahtumia
joihin näitä voisi tuoda.

12 SÄHKÖPOSTITSE / KOMITEAN FACEBOOK-RYHMÄSSÄ TEHDYT PÄÄTÖKSET:
- puollettu WRS:n hakemusta järjestää 3-tason kilpailut kesäkuun lopussa

13 SEURAAVA KOKOUS
Sovitaan uudesta kokouksessa komitean FB-ryhmässä.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:50.