Haku SRL:n Kaakkois-Suomen aluevalmennuksien yhteistyötalliksi 2018

2.5.2018

Haku SRL:n Kaakkois-Suomen aluevalmennuksien yhteistyötalliksi 2018


Kaakon aluejaos avaa kaikille maneesitalleille mahdollisuuden hakea SRL:n
aluevalmennuspaikaksi kaudelle syksy 2018-kevät 2019. Valmennuspaikkoja voi hakea
sekä este- että koulupuolelle, tai vain toiseen lajiin.


Toivomme talleilta seuraavaa:
- Tallilla on pitkä maneesi. Tämä ei ole kuitenkaan muita maneeseja poissulkeva vaatimus
- Paikalla on käytössä lajiin sopiva ja tarvittava kalusto
- Tallin tulee sitoutua aikataulullisesti siihen, että valmennukset pystytään järjestämään
- Maneesin/kentän pohjan tulee soveltua siihen, että valmennukset ovat mahdollista
järjestää
- Valmennuksiin valittu/valitut tallit tekevät yhteistyösopimuksen SRL:n kanssa
- Tallilla on nimetty yhteyshenkilö
- Plussana mainittakoon, että tallilla on myös mahdollisuus valmennettavien ratsujen
yöpymiseen valmennusviikonloppuina


Jos hakemuksia tulee useita, suorittaa aluejaos esikarsintaa ajatellen valmennettavien
etua ottaen huomioon myös maantieteellisiä seikkoja.


Tämän jälkeen valmennennuksiin hakevat ratsukot ilmoittavat omissa hakemuksissaan
ensisijaisen toiveen valmennuspaikasta. Tämä otetaan huomioon siinä vaiheessa kun
ratsukoiden valinnat valmennettaviksi on suoritettu. On hyvä huomioida seikka, että
valmennettavia tulee olla valmennuspaikassa vähintään 10 ratsukkoa/paikka, jotta
valmennukset on mahdollista järjestää. Lopullisen valinnan yhteistyötalleista tekee
Kaakkois-Suomen aluejaos.


Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kertoa jaoksen toivomien kritereiden tilanne
valmennuspaikalla, kumpaan lajiin haetaan vai molempiin, tallin osoite sekä yhteyshenkilö.


Otamme mielellämme hakemuksia vastaan sähköpostiosoitteessa
kaakonaluejaos@gmail.com


Hakemusten viimeinen jättöpäivä on sununtaina 20.5.2018


Yhteistyöterveisin Kaakkois-Suomen aluejaos