Hevostallien hiilivirrat -hanke käynnistyy

11.1.2022

Suomen Hevostietokeskus ry selvittää hevostoiminnan hiilivirtoja yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hevostalleille ja alan toimijoille tietoa ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen keinoista sekä laatia kehittämisehdotuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Hevostallien hiilivirrat -hankkeessa mietitään mm. tallitoiminnan energiatehokkuutta. Tuotetut neuvontamateriaalit ovat ilmaisia ja ne julkaistaan mm. Hevostietokeskuksen www-sivuilla ja YouTube-kanavalla.

 

Tiedote Suomen Hevostietokeskus ry

Hankkeessa keskitytään hevosten ja talliympäristön hoitostrategioihin, jotka tähtäävät resurssitehokkuuteen ja edistävät toiminnan jatkumista hevosten, ihmisten ja ympäristön hyvinvointi huomioiden. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti hevosten ulkoilutuksen järjestäminen, tallin rehu-, energia- ja vesitalous, lantahuolto sekä uudet tarttuvat taudit. Tallien nykytilanteen ja ilmastonmuutokseen varautumistarpeiden kartoittamiseksi hankkeeseen pyydetään mukaan erityyppisiä hevosyrityksiä Pohjois-Savosta.

Hankkeessa tuotetaan myös makrotason katsaus suomalaisen hevostalouden hiilivirroista ja ehdotetaan tukipolitiikan suuntaamista siten, että hevostallien hiilipäästöt vähenevät ja tallien toimintamahdollisuudet muuttuvissa olosuhteissa turvataan.

Hevostallien hiilivirrat -hankkeen kokonaisrahoitus on 136 560 euroa ja vastuutaho Suomen Hevostietokeskus ry. Hankkeen päärahoittajia ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuvat Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Hevostietokeskus ry. Hanke päättyy syksyllä 2023.

Lisätietoa: Suomen Hevostietokeskus ry