Kenttäkomitean kokous 5/2017 ja budjetti 2018

21.1.2018

1(2)
SRL/Kenttäkomitean kokous PÖYTÄKIRJA 5 / 2017
Aika 24.11.2017 klo 20.00
Paikka Helsinki, Trattorio Sogno
Läsnä Tuija Rosenqvist (pj)
Elmo Jankari
Virve Kaartoluoma (siht)
Aki Karhapää
Minna Leppälä
Susanne Orelma-Törmänen
Seija Hacklin (Safety Officer)
Jutta Koivula
Poissa
Kalle Nykänen


Pirkko Herd (SRL:n hallituksen kenttäratsastusvastaava)


1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Tuija avasi kokouksen klo 20.00. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2. Talous
Päätettiin tukea Harju:ssa vuonna 2018 järjestettäviä vaativia kilpailuluokkia.
Esitetään, että Harju laskuttaa osan tulevan vuoden kilpailuavustuksista jo vuonna
2017.
3. Kotimaan kilpailutoiminta 2018
Simo Leppänen keskustelee KERRA:n hallituksen edustajien kanssa vuoden 2018
kenttäkilpailujen järjestämisestä.
Esitetään, että kilpailukutsuihin lisättäisiin talkoolaisten yhteyshenkilö.
4. Säännöt
Jutta laatinut alustavat aluejoukkuemestaruuskilpailusäännöt. Kilpailut sovittiin
käytäväksi 90cm tasolla. Joukkueeseen tulisi kuulua vähintään kaksi poni- ja / tai
junioriratsukkoa.
Jutta laatinut alustavat ponicup säännöt kommentoitavaksi.
Nuorten hevosten cup-kilpailuun esitetään sääntömuutosta, jossa lopputulokseen
lasketaan paras karsintakilpailutulos sekä finaalikilpailun tulos x 1,5 (puolitoista).
Maastoesteiden numerokylteissä tulisi käyttää värikoodeja, jotka mainitaan
säännöissä.
5. Urheilufoorumi / Lajiseminaari
Keskusteltiin kenttäseminaarin esityksistä ja tarpeesta kommentoida sosiaalisessa
mediassa esille tulleita asioita.
Kaikki nykyiset kenttäkomitean jäsenet ovat käytettävissä vuoden 2018 komitean
jäseniä valittaessa.
Keskustellaan lajiseminaarissa mm. kilpailijoiden yhteyshenkilön- ja
terveystietojen toimittamisesta kilpailujen järjestäjälle sekä ensiapuhenkilöstölle,
kvaaleista ja
2(2)
vanhempien / valmentajien vastuusta poniluokissa.
8. Muut asiat
Maastoradan ajanottolaitteisto tulee uusia. Jutta keskustellut asiasta Otto Vainion
ja Osmo Metsälän kanssa.
Susanne tiedustelee stewardeilta kiinnostusta kenttäpuolen koulutukseen.
Maajoukkuevalmennuksen uudistuksen tiedottamista tulisi lisätä.
Keskusteltiin aluevalmennuksesta.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous vuonna 2018. Sovitaan erikseen.