Kuluneiden sylinterikuolainten käytössä riskejä - Uudet kuolaimet todettiin testeissä kestäviksi

27.9.2023

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut useita ilmoituksia käytössä rikkoutuneista hevosten sylinterikuolaimista. Kuolaimien rikkoutumisiin on liittynyt myös vakavia vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Tukes päätti testauttaa markkinoilla olevia kuolaimia ja selvittää, onko niissä turvallisuutta vaarantavia puutteita. Testien perusteella uudet kuolaimet todettiin kestäviksi. Kuolaimien kuntoa kannattaa kuitenkin seurata ja huonokuntoiset kuolaimet on syytä poistaa käytöstä.

Sylinterikuolaimen nivel. Nivelen kuluessa sisäpuolelta, vaurioita on erittäin vaikea havaita. Kuvat Tukes.

 

Tiedote Tukes

Tukesille tuli ilmoituksia erityisesti sylinterikuolaimien rikkoutumisista ja kuolaimien päissä

olevien kuolainrenkaiden nivelten vaurioitumisesta. Tukes päätti vertailun vuoksi testauttaa myös

tavallisia nivelkuolaimia. Testattavana oli yhteensä 8 metallista sylinterikuolainta, yksi

nivelkuolain ja yksi kolmipalakuolain. Mukana ei ollut kumisia tai muista elastisista

materiaaleista osittain valmistettuja kuolaimia.

 

Kuolaimien testauksia varten rakennettiin oma laitteisto

 

– Kuolaimille ei ole olemassa omaa testausstandardia tai muuta vakiintunutta testaustapaa, joten

tutkimusta varten suunniteltiin testilaboratorion (Eurofins Expert Services Oy) kanssa uusi

testimenetelmä. Testauksia varten rakennettiin laitteisto, joka mukaili hevosen suuta ja leukaa,

kertoo ylitarkastaja Jere Heikkinen Tukesista.

 

– Tukesin teettämässä tutkimuksessa tehdyt havainnot ja sen yhteydessä kehitetty testimenetelmä

antavat aineistoa myös mahdollisen standardisointityön pohjaksi tulevaisuudessa, Heikkinen jatkaa.

 

Havaintoja ja johtopäätöksiä kuolaintesteistä

•  Kaikki kuolaimet kestivät uutena hyvin suuria voimia.

•  Tutkimuksessa kuolaimen katketessa mitatut voimat olivat niin suuria, ettei niitä tavallisessa

käytössä saada aikaan.

•  Kuolain voi kuitenkin vaurioitua onnettomuus- tai muussa erityistilanteessa.

•  Normaalissakin käytössä kuolaimen rakenne voi väsyä ja heikentyä. Väsymistä voi olla vaikea

havaita silmämääräisesti.

 

– Uuden kuolaimen katkeaminen rajummassakaan käytössä on todella epätodennäköistä, mutta

esimerkiksi putoamis-, kaatumis-, tai muussa erikoistilanteessa hevosen kanssa kuolaimeen voi

kohdistua sellainen voima, että kuolaimen rakenne voi vaurioitua, kertoo Heikkinen.

 

Sylinterikuolainten käyttöön liittyy riskejä

 

Tukes selvitti myös käytettyjen kuolaimien kulumista ja mahdollisia rikkoutumisten syitä.

Käytettyjen ja hajonneiden sylinterikuolainten tarkastelussa huomattiin, että sylinterin sisälle

pääsee kertymään sinne kuulumatonta materiaalia, esimerkiksi rehua, syljen suoloja sekä hiekkaa.

Tämä voi aiheuttaa kuolaimen hajoamisen nopeammin. Samanlaisia ongelmia ei ole esim. tavallisissa

nivelkuolaimissa.

 

– Sylinterikuolaimen käytössä tulisikin huolehtia tarkoin sen puhdistamisesta. Sylinterikuolaimen

ongelma on, että sylinterin sisälle ei näe hyvin ja myös sen puhdistaminen on hankalaa. Ongelmaa

voi myös ehkäistä siten, ettei anna hevosen ruokailla kuolaimet suussa, sanoo Tukesin ylitarkastaja

Kielo Kestinmäki.

 

– Hajonnut kuolain voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen, jos kuolain katkeaa esimerkiksi

kovavauhtisessa kilpailusuorituksessa, jatkaa Kestinmäki.

 

Käytössä vaurioitunut kuolainrengas (välys nivelessä). Kuolain on aika vaihtaa uuteen.

Havaintoja käytetyistä sylinterikuolaimista:

•  Vanha ja kulunut kuolain voi olla merkittävästi heikompi kuin uusi kuolain.

•  Pienikin muutos sylinterikuolaimen rakenteessa voi kertoa kuolaimen kulumisesta. Esimerkiksi nivelen kasvanut liikerata tai välys sylinterinivelen sisällä voi olla merkki kulumisesta.

•  Kuolainrenkaisiin syntyvä välys voi ennakoida kuolaimen pettämistä

•  Jos kuolaimen sylinterinivelessä on silminnähtäviä ruostejälkiä, on kuolaimen kuntoa syytä tarkkailla.

•  Sylinterikuolaimen käytössä tulisi huolehtia tarkoin sen puhdistamisesta.

•  Sylinterikuolaimen sylinterin sisälle on vaikea nähdä ja sen puhdistaminen on hankalaa. Hiovat  ja korroosiota aiheuttavat epäpuhtaudet sylinterin sisällä aiheuttavat vaikeasti havaittavaa kulumista.

•  Vioittunut nivel voi aiheuttaa hevoselle kipua tai vammoja.

Lisätietoa: https://tukes.fi/etusivu