Miten ennaltaehkäistä ratsastustapaturmia?

24.2.2023

Ratsastukseen liittyviä tapaturmia voidaan ennalta ehkäistä ainakin joiltain osin. Perusasiat hevosten käsittelyssä ja hevosen käyttäytymisen ymmärtämisessä ovat edelleen tärkeitä. Hevonen on suurikokoinen ja nopea pakoeläin, joka voi olla osaamattomassa käsittelyssä vaarallinen. Tallien perinteiset säännöt ja ohjeet ovat tässä merkittävässä roolissa. Kunnon turvavälin pitäminen edellä menevään ratsukkoon voi vähentää potkun vaaraa. Ulkoisten olosuhteiden huomioiminen hevosten käyttäytymisessä pystytään usein huomioimaan.

Arkistokuva Hanna Heinonen.

 

Lähde Tukesin Tapaturmat ratsastuspalveluissa Suomessa -raportti

Ratsastajan tasapainolla ja kehonhallinnalla on valtava merkitys ratsastuksen turvallisuuteen. Ratsastuksessa edetään oman taitotason mukaan, eikä liian suuria esteitä tai laukan aloittamista pidä kiirehtiä, jos tasapainoa ei ole riittävästi.

Varusteiden valinnalla voidaan parantaa ratsastuksen turvallisuutta. Ratsastuskypärät ja turvaliivit ovat ehdottoman tärkeitä varusteita, mutta myös turvajalustinten käyttöä tulee lisätä.

Kaikilla ratsastuspalveluita tarjoavilla toimijoilla tulee olla ensiapukoulutukset päivitettyinä sekä harjoiteltuna hätätilanteessa toimiminen.
 

Tukesin ohjeet ratsastajille ja talliyrittäjille

Ratsastaja, näin voit itse lisätä oman harrastuksen turvallisuutta

1) Päivitä omat turvavarusteet ajan tasalle ja muista, että kypärällä on parasta ennen -päivämäärä. Kypärä kannattaa ostaa aina uutena sekä vaihtaa heti, jos se saa kolhun. Käytä turvaliiviä aina hypätessä.

2) Harjoittele myös muuta liikuntaa ja tasapainoa ratsastuksen lisäksi.

3) Verryttele valmiiksi ennen ratsastustunnille menoa, jotta lihakset ovat lämpimät.

4) Tallin säännöillä ja ohjeilla on suuri merkitys turvallisuuteen, kuuntele ja noudata annettuja ohjeita. Esim. turvavälin pitäminen edellä liikkuvaan ratsukkoon on tärkeää.

5) Harjoittele hevostaitoja! Hevosen käyttäytymisen tunteminen on tärkeää turvallisuudenkin näkökulmasta.

6) Keskity tallilla vain hevosten kanssa toimimiseen!

7) Muista, että ratsastuksessa tulee edetä malitilisesti oman taitotason mukaan. Aseta tavoitteet esim. kilpauralle realistisesti yhdessä ratsastuksenopettajasi kanssa.

 

Talliyrittäjä, näin voit ennaltaehkäistä tapaturmia:

1) Laadi turvallisuusasiakirja ajatuksella ja pyydä koko henkilökuntaa tutustumaan siihen. Tunnista erityisesti oman toiminnan suurimmat vaaranpaikat.

2) Seuraa tallin omaa onnettomuuskirjanpitoa ja pohdi, löytyykö sieltä asioita, joihin voi puuttua. Voiko lumia pudotella jo ennen ratsastustunteja maneesin katolta? Voisiko herkimmillä hevosilla käyttää äänieristettyjä korvahuppuja tuulisilla säillä?

3) Ratsastajien taitotaso kehittyy kovin eri tahtia. Tarkastele, edetäänkö opetuksessa tarpeeksi maltillisesti, jotta tasapaino ehtii parantua.

4) Varmista, että opetuksessa käytettävät yksilöt ovat sopivia tehtäväänsä ja tallin asiakaskunnalle.

5) Tallin säännöillä ja ohjeilla voidaan parantaa turvallisuutta, asiakkaat tarvitsevat muistutusta ja opastusta niissä toistuvasti. Esim. turvavälit ovat tärkeitä!

6) Oikeanlaisilla varustevalinnoilla voidaan turvallisuutta parantaa. Käytä turvajalustimia kaikissa satuloissa. Huolehdi hevosten varusteiden kunnossa ja tarkistamisesta säännöllisesti.

7) Muistuta asiakkaita oman kypärän päivityksestä. Asiakkaille tarjottavien lainakypäröiden tulee olla hyväkuntoisia ja sisältää VG1- ja CE-merkinnät.

8) Huolehdi, että henkilökunnan ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla ja riittävällä tasolla. Harjoitelkaa hätätilanteessa toimimista, jotta aidossa tilanteessa pystytään toimimaan ripeästi.

Tapaturmat ratsastuspalveluissa Suomessa -raportti

 

Ilmoita vakavista onnettomuuksista Tukesiin

Ilmoita kaikki palvelussa tapahtuneet kuolemantapaukset, muut vakavat tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet Tukesiin. Vakavia tapauksia ovat esimerkiksi ne, joista aiheutuu pysyviä terveyshaittoja. Tyypillisimpiä Tukesiin ilmoitettavia vammoja ratsastuksessa ovat erilaiset raajojen murtumavammat.

Ilmoita vakavista onnettomuuksista Tukesiin Ilmoitus (tukes.fi) tai sähköpostitse: kirjaamo (at) tukes.fi.

Ilmoittamisella vaikutat alan turvallisuuden kehittymiseen.

Lähde Tukes

112

Laita tallilla näkyviin paikkoihin esille paikan osoite ja / tai karttakoordinaatit 112-puheluita varten.
Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus, joka auttaa paikantamisessasi myös maastossa.