Muistutus talliyrittäjille – maneesitarkastukset ja lumikuorma

6.4.2018

Muistutus talliyrittäjille – maneesitarkastukset ja lumikuorma

Lumikuormaa on kertynyt jälleen katoille. Suomen Ratsastajainliitto muistuttaa, että kaikki tallinpitäjät tarkistavat tallien ja maneesien lumikuormatilanteen ja poistavat mahdollisen riskin muodostavat lumitaakat.

Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta (esim. suuret hallit) on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman. Pressu- ja kaarihalleissa ongelmia ja vaaratilanteita voi tuottaa myös rakennusten sivuille pakkautuva lumi.

Kehotamme maneesinomistajia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymisen huolehtimalla lumen pudotuksesta. Muistutamme myös, että katolta alas valuva lumi saattaa aiheuttaa hevosia pelästyttäviä ääniä ja siten aiheuttaa onnettomuustilanteita maneesissa.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista astui voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla, jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.