Opetuksen huippukokous Ypäjällä

1.6.2010

Huipputapaaminen Ypäjällä:

RATSASTUKSEN OPETTAMISEN
KANSAINVÄLINEN KÄRKI KOKOONTUU SUOMESSA


Kansainvälinen ratsastuksenopettajien koulutuksen yhteistyöjärjestö International Group for Equestrian Qualifications kokoontuu Hevosopistolle Ypäjälle 2.-5. marraskuuta. Ohjelmassa on järjestön varsinaisen vuosikokouksen lisäksi mm. pedagogiikkaa käsittelevä seminaari demonstraatioineen.

Vieraat saapuvat Ypäjälle torstaina ja virallinen ohjelma ajoittuu perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille. Lauantai on virallinen kokouspäivä, ja ohjelma jatkuu sunnuntaina mm. järjestön työvaliokunnan työskentelyn merkeissä.

Perjantain seminaarissa paneudutaan siihen, miten ratsastuksenopettajien pedagogisia valmiuksia eri puolilla maailmaa kehitetään. Tässä suhteessa Suomi on ratsastuksenopettajien koulutuksen kärkimaita, ja suomalaista mallia esitellään seminaarissa erilaisin käytännön harjoituksin ja esimerkein. Päivien mittaan vieraat saavat tietoa myös suomalaisesta hevostaloudesta ja sen kehitysnäkymistä.

Mukana tapaamisessa on edustus 15 maasta. Suomen lisäksi Ypäjän kokoukseen ovat ilmoittautuneet Belgia, Englanti, Espanja, Etelä-Afrikka, Hollanti, Israel, Italia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Tšekki.

" Parempi opetus tuottaa parempia ratsastajia, jolloin hevoset saavat entistä parempaa hoitoa ja voivat hyvin."


Mikä on IGEQ? International Group for Equestrian Qualifications järjestön motto kiteyttää tavoitteet, joihin kuuluu mm. ratsastuksenopettajien koulutusta kehittäminen maailmanlaajuisesti. Järjestön ohjelmaan kuuluvat nykyisin opettajatutkintojen lisäksi myös valjakkoajon, vikellyksen ja vammaisratsastusohjaajien tutkinnot.

Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 31 maata. Jäseniä löytyy Euroopan lisäksi ympäri maailmaa, mukana ovat mm. Australia, Malesia ja Etelä-Afrikka. IGEQ toimii läheisessä yhteistyössä Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n kanssa. Varsinaisia jäseniä ovat kansalliset ratsastajainliitot, mutta käytännön työssä ovat vahvasti mukana alan johtavat oppilaitokset eri puolilta maailmaa. Suomen Ratsastajainliittoa järjestössä edustaa Ypäjän Hevosopisto. Suomi on ollut mukana vuonna 1992 perustetun järjestön työssä sen käynnistymisestä lähtien.

Järjestö on mm. yhtenäistänyt ratsastuksen ja valjakkoajon opettajien kansainvälisiä tutkintoja. Pyrkimyksenä on tutkintojen yhteismitallisuus kaikissa jäsenmaissa. Järjestö mm. ohjaa jäsenmaidensa järjestämiä kansainvälisiä näyttötutkintoja, opastaa koulutuksen ja tutkintojen suunnittelussa sekä järjestää kansainvälistä opettajavaihtoa. IGEQ järjestää myös valmentajille suunnattuja klinikoita ja erilaisia teematapaamisia.  

Järjestön puheenjohtaja on ruotsalainen Ulf Wilken ja työryhmissä Pohjoismaita edustaa Johan Fahlberg Norjasta. Järjestön toiminnassa on aktiivisesti mukana monia valmennuksen ja kilpailutoiminnan huippuosaajia, joista Ypäjän kokoukseen saapuu Saksan Christoff Hess, maailmankuulu opettaja, valmentaja, FEI:n tekninen asiantuntija ja koulutuomari.

Vuosikokoukset:
1992 Italia, 1992 Englanti, 1993 Itävalta, 1995 Sveitsi, 1996 Saksa, 1997 Ruotsi, 1998 Portugali, 1999 Hollanti, 2000 Saksa, 2001 Espanja, 2002 Sveitsi, 2003 Norja, 2004 Etelä-Afrikka, 2005 Puola, 2006 Suomi (Ypäjä), 2007 Hollanti, 2008 Kanada

Ratsastuksenopettajien koulutus Suomessa
Ratsastuksenopettajien tutkinto on kansainvälisessä luokituksessa kolmiportainen. Suomalainen ratsastuksenohjaaja vastaa kansainvälistä I tasoa ja  ratsastuksenopettajan ammattitutkinto II tasoa. Kansainvälistä III tasoa vastaa ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto, ns. Master.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ratsastuksenohjaajatutkinto on ammatillinen perustutkinto (maatalousalan perustutkinto, hevostalouden koulutusohjelma).  Koulutus on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Koulutusta tarjoavat Ypäjän Hevosopisto, Harjun Oppimiskeskus ja Ylä-Savon Ammattiopisto Kiuruvedellä.

Ratsastuksenopettajien kansainvälinen II taso on vuodesta 2004 alkaen toteutettu ammattitutkintona. Useimmat tutkintoa suorittavista ovat suorittaneet aiemmin ohjaajatutkinnon, ja esim. valmistavaan koulutukseen pääseminen edellyttää useamman vuoden työkokemusta alalla. Aiemmin opettaja-nimikkeen saivat silloisen opistotason koulutuksen suorittaneet. Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Ypäjällä, Harjussa ja Kiuruvedellä.

Kansainvälinen III tason tutkinto on Suomessa erikoisammattitutkinto ja sen suorittaneista käytetään usein kansainväliseen tapaan nimikettä Master. Kaikilla tutkinnon suorittaneilla on takanaan jo pitkä ura opettajatehtävissä. Erikoisammattitutkinnoksi master-tutkinto siirtyi vuonna 2006. Tätä ennen suomalainen master-koulutus toteutettiin ammatillisena lisäkoulutuksena. Erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta järjestää Ypäjän Hevosopisto.

Kansainvälinen ratsastuksenopettajan työpassi
Ratsastuksenohjaajan, ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (master) suorittanut voi anoa Suomen Ratsastajainliitolta kansainvälisen työpassin, joka hyväksytään kaikissa IGEQ-jäsenmaissa. Suomessa passeja on myönnetty vuodesta 1997 alkaen, tähän mennessä 18 kappaletta. 

Suomessa kuten monessa muussakin maassa passi leimataan vuosittain, joissakin maissa passi myönnetään useammaksi vuodeksi kerrallaan. Järjestöllä ei ole tiukkaa ohjetta voimassaoloajasta. Kansallisten liittojen tehtävänä on kuitenkin huolehtia siitä, että jatkoleiman kansainväliseen passiin saavat ainoastaan aktiivisesti työssä olevat ratsastuksenohjaajat ja -opettajat. 

Lisätietoa löytyy IGEQ:n nettisivuilta osoitteesta www.internationalequestrianqualifications.org