Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 2/2018

5.3.2018

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 2/2018

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä 28.2.

Kokouksessa käsiteltiin mm. liiton taloutta ja uuden pääsihteerin palkkausta.

Kilpailujen lähtijämäärien lasku huolestuttaa. Lajikomiteat, KUJO ja HUJO valjastettiin arvioimaan koko kilpailujärjestelmää uudelleen.Liiton toiminta ja talous: valtionapu pysyi samana
Vuoden 2017 tulos on ennakoitua parempi. Vuoden 2017 alussa talousluvut ennakoivat liki 200.000 alijäämää. Varainhankintapuolella menetettiin 100 000 euroa, mutta pudotusta saatiin kiinni säästöissä, joita toteutettiin toimiston palkoissa, toimiston matkakuluissa, materiaalikuluissa ja muissa toimintakuluissa.

Ratsastajainliitto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta 715 000 euroa. Summa on sama kuin edellisvuonna, mitä voidaan pitää hyvänä. Liiton tekemää yhdenvertaisuustyötä arvostetaan.

Lisätietoja: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikuntajarjestoille-41-6-miljoonaa-euroa

Pääsihteeri antoi tilannekatsauksen liiton taloustilanteesta. Jäsenmaksutulo on n. 30 000 euroa viimevuotisesta jäljessä. Liiton talouden seurannasta saadaan kuitenkin ensimmäiset realistiset arviot maaliskuussa. Jäsentilannetta ei pystytä myöskään vertaamaan vielä viime vuoteen, sillä osa jäsenmaksuista on vielä kohdentamatta kirjanpitojärjestelmässä.

Uuden pääsihteerin haku aloitetaan 5.3. Nykyinen pääsihteeri jää eläkkeelle elokuun lopussa. Ulkopuolista asiantuntemusta käytetään tarvittaessa valintaa tehtäessä. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastajainliitto_hakee_paasihteeria

Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös ovat työn alla. Kevätkokouskutsu ja materiaalit lähetetään jäsenistölle ja julkaistaan liiton nettisivuilla 6.4. Kevätkokous pidetään Scandic Park -hotellissa Helsingissä 22.4.2018.


URHEILUASIATMatkaratsastuksen poikkeuslupa SM-osallistumisoikeuteen 2018

Matkaratsastuksen SM-kilpailut ratsastetaan vuonna 2018 PM-kilpailujen yhteydessä (yhdistetty SM & PM-luokka). Matkaratsastuskomitea esitti hallitukselle, että SM-kvaaliraja 2018 on poikkeuksellisesti sama kuin PM/KV-kvaaliraja. Hallitus hyväksyi esityksen ja vahvisti kvaalirajamuutoksen.


Kilpaileminen Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa

Urheilujohtaja laati hallitukselle yhteenvedon hallituksen aikaisemmista päätöksistä koskien kilpailemista Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.


Kilpaileminen G7-maiden kv-kilpailuissa on mahdollista, jos ratsastaja itse valmentaa kilpailuun osallistuvaa hevosta ja vaaditut karsintatulokset on hankittu ratsukkona. G7-maissa työsuhteessa matkaratsastustalleissa työskentelevät ratsastajat voivat osallistua 3* kv-kilpailuihin SRL:n ilmoittamina työantajansa hevosilla, joilla FEI-kvaalit kunnossa ja alemman tason KV-kilpailuihin Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ilmoittamina. Tällaiset työsuhteessa olevat, työnantajan hevosella kilpailevat, ratsastajat vahvistetaan aina hallituksessa erikseen.

Sääntömuutosesitys – lapsiratsastajan ikärajan muutos
FEI:n sääntömuutosehdotuksissa esitettiin loppuvuodesta lapsiratsastajien ikärajan nostamista 15 vuoteen koulu- ja esteratsastuksen osalta. FEI oli kuitenkin poistanut esityksen ikärajan nostamisesta sääntömuutosehdotuksestaan, mikä ei koskaan tullut SRL:n tietoon. Liitto oli jo ehtinyt muuttaa sääntönsä esityksen mukaisesti.

Asiaa on käsitelty koulu- ja esteratsastuskomiteoissa. Komiteat esittivät hallitukselle, että ikäraja muutetaan lajisääntöihin FEI:n mukaisesti, eli 14 vuoteen. Esitystä perustellaan sillä, että liitto noudattaa mahdollisimman paljon FEI:n sääntöjä. Hallitus hyväksyi esityksen. Muutos astuu voimaan lajisäännöissä vuonna 2018. KS I muutetaan kaudelle 2019 vastaamaan FEI:n sääntöjä ikärajojen suhteen.

Lapsiratsastajien mj- tai aluevalmennusrenkaisiin nimetyt ratsastajat, jotka täyttävät tänä vuonna 15 vuotta joko siirretään juniorirenkaaseen (jos taso riittävä juniori mj-valmentajan arvion mukaan) tai jätetään lapsiratsastajarenkaaseen (ei poisteta).MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI

o Hallitus vahvisti sääntövaliokunnan kokoonpanon vuodelle 2018.

o Hallitukselle annettiin tiedoksi kurinpitolautakunnan laatima toimintaohje, joka on myös julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokunta

o Hallitus vahvisti yleiset ja lajien valintakriteerit vuodelle 2018: www.ratsastus.fi/kilpailut/kansainvalinen_kilpailutoiminta/valintaperusteet

o Kilpaluiden lähtijämäärät ovat laskeneet. Hallitus on huolissaan kilpailutoiminnan tulevaisuudesta. Lajikomiteat valjastettiin pohtimaan koko kilpailujärjestelmän uudistamista. Lajikomiteoilta, HUJOlta ja KUJOlta pyydetään esitys asiasta liiton hallituksen strategiakokoukseen 21.4. mennessä.

o Hallitus vahvisti suomenhevosten koulumestaruussäännöt vuodelle 2018. Säännöt lisätään kouluratsastuksen lajisääntöjen liitteeksi. Säännöt astuvat voimaan välittömästi.

o Hallitukselle annettiin tiedoksi valmentaja- ja urheilijasopimusten pohjat, jotka otetaan syksyllä käyttöön. Sopimuspohjia on uudistettu KS I -muutosten ja valmennuskeskuksen toiminnan mukaisesti.


MUUT ASIAT

o Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontui aluepäivien yhteydessä Lahden Messilässä 26.1.2018. Aluetoiminnan puheenjohtajaksi valittiin Marja Nuuttila, joka osallistuu jatkossa alueiden edustajana hallituksen suunnittelukokouksiin.

o Liiton hallitus (tai toimiston edustajat) osallistuu perinteisesti alueiden kevätkohtaamisiin, jossa esitellään alueiden kulunutta vuotta ja toimintaa jäsenistölle. Hallitus päätti edustuksestaan kokouksissa.

o Liiton toimisto muuttaa nykyisistä toimitiloista toukokuussa. Liitto harkitsee muuttoa Olympiakomitean ja muiden lajien mukana Sporttitaloon: www.olympiakomitea.fi/2018/02/26/uuden-toimitalon-nimeksi-sporttitalo/

o Liiton nettisivuprojekti on alkanut. Uudet nettisivut ovat valmiit kesäkuun loppuun mennessä.


ILMOITUSASIAT


Lausunnot ja lausuntopyynnöt
Liitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen koskien uutta lakia eläinten hyvinvointiin ja siihen liittyvien lakien muuttamiseen.


Ansiomerkkien myöntäminen

o Myönnettiin Kotkan Kilparatsastajat ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Sirkku Häkkäselle ja Tinja Mukalalle sekä hopeinen ansiomerkki Minna Torstenssonille.

o Myönnettiin Poni-Haan Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Sini Harjulle.

o Myönnettiin Hankasalmen Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Eija Sevónille.

o Myönnettiin Kaakkois-Suomen Ratsastusjaoston hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Anita Palolle ja Jaana Reposelle.

o Myönnettiin Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Johanna Metsälälle, Päivi Uskille ja Valtteri Virtaselle.

o Myönnettiin Itä-Savon Urheiluratsastajat ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Sari ja Timo Karvoselle.

o Myönnettiin Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Satu Myllykankaalle.Kokoukset, edustajien nimeäminen


o Yhtä jalkaa – kiusaamisen ja häirinnän vastainen seminaari 7.3. Helsinki: Janne Lappi ja Osmo Metsälä osallistuvat seminaariin liiton hallituksen edustajina. Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi/2017/12/18/yhta-jalkaa-kiusaamisen-ja-hairinnan-vastainen-seminaari/

o Kokous rahankeräyslain muutoksesta 8.3. Helsinki: pääsihteeri osallistuu kokoukseen.

o Norjan liiton edustajat vierailevat Ratsastajainliitossa 13.3. Pääsihteeri ja seurapalveluiden linjapäällikkö vastaavat vierailusta.

o FEI Sports Forum 26.-27.3. Lausanne: urheilujohtaja osallistuu kokoukseen liiton edustajana. Lisätietoja: https://inside.fei.org/fei/about-fei/sportsforum

o Hevosurheilumuseon vuosikokous 28.3.: pääsihteeri valtuutettiin edustamaan liittoa kokouksessa.

o EEF:n (European Equestrian Federation) kokous 27.-28.5. Rooma: puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat kokoukseen liiton edustajina.

o Ratsastajainliitto on isosti mukana Helsinki Horse Fair -messuilla, Lumiraveissa ja Tampereen Hevoset-messuilla. Liiton hallitus osallistuu tilaisuuksiin.


Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Jäsenseurojen nimenmuutokset:
o Loviisan Ratsastajat ry - Lovisa Ryttare rf, Etelä-Suomi (entinen nimi: Itä-Uudenmaan Ratsastajat ry)
o Pro Riders Kainuu ry, Pohjois-Suomi (entinen nimi: Pro Dressage Kainuu ry)

Uudet jäsentallit:
o Caballos talli Oy, Lounais-Suomi
o Konijänkän Kotieläinpiha, Pohjois-Suomi
o Niemenpellon Talli, Kaakkois-Suomi
o Pellonpään Tallitupa, Itä-Suomi
o Stall Nybacka, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Stall Sandbacken, Etelä-SuomiLopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset

Lepäämään jäävä jäsenseura:

o Ones Again Riders ry, Itä-Suomi

Jäsenyytensä irtisanoneet tallit:
o Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus, Lounais-Suomi
o Pihlavan Talli, Itä-Suomi

Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Polleparkki, Keski-Suomi
o Ratsastuskoulu Hubertus/T:mi Outi Talvi, Kaakkois-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

• Sallinen Eveliina, SAHU, valmentaja, taso I
• Eriksson Piritta, KaRa, valmentaja, taso II (kenttä)
• Sivusalo Sanna, RaRa, valmentaja, taso II (koulu)
• Halonen Hanne, KR, valmentaja, taso II (koulu, WE)
• Edsvik Katja, NHV, vikellysohjaaja


Hallituksen seuraava kokous huhtikuussa
Ratsastajainliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 4.4. klo 15.00 alkaen Helsingissä. Kokousaikaa on muutettu alkuperäisestä.
Hallituksen kevään kokousaikataulu: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä: Mikael Forstén, pj, Janne Lappi, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Petri Pesonen ja Thomas Stenius

Mukana etäyhteydellä: Pirkko Herd

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)