Ratsastajainliitto tiedottaa koronavirustilanteessa

26.3.2020

Suomen Ratsastajainliitto kehottaa ottamaan hallituksen ja viranomaisten määräykset vakavasti kaikessa ratsastukseen liittyvässä toiminnassa.

Suomen hallituksen määräys rajoittaa tällä hetkellä julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä rajoitetaan 27.3. alkaen. Hallituksen päätöksiä ja tiedotteita: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Tallitoiminta yleisesti

Suomen Ratsastajainliitto kehottaa ottamaan hallituksen ja viranomaisten määräykset vakavasti kaikessa ratsastukseen liittyvässä toiminnassa.

Hallituksen lausunnoissaan julkituoman suosituksen henki on määräyksiä huomattavasti tiukempi. Fyysisten kontaktien tulee olla minimissään, vaikka laki ei niin velvoitakaan. Ihmisten terveys ja turvallisuus on Ratsastajainliitolle ensisijainen asia.

Liitto antaa voimakkaan suosituksen tallien toimintaa koskien seuraavasti:

Talleilla lähikontaktien määrä tulisi rajoittaa minimiin kaiken toiminnan suunnittelussa. Kokoontumiskielto koskee myös lasten ja nuorten kokoontumisia ja tapaamisia.

Suosittelemme harkintaan ja varovaisuuteen kaikessa tallitoiminnassa, kuten huolelliseen käsien pesuun ja lähikontaktien välttämiseen. Tallilla kävijöiden rutiinit tulisi harkita niin, että ihmiset eivät kävisi turhaan tai oleskelisi yhteisissä tiloissa.

Tallille ei pidä lähteä lainkaan, jos on flunssan oireita. Tallien tulisi järjestää mahdollisuudet käsihygienian ylläpitoon käsidesin saatavuudella ja / tai käsienpesumahdollisuudella.

Työterveyslaitoksen tartuntavaarallisilta taudeilta suojautumisohje hevostalleille,

Liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan ja muun maan välillä

Hallitus on päättänyt 25. maaliskuuta 2020 rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. LIsätietoa

Tilanne on herättänyt suurta huolta niiden hevosenomistajien keskuudessa, joiden hevosen talli sijaitsee eri puolella Uudenmaan rajaa kuin heidän kotinsa.

Hallituksen määräämässä rajoituksessa liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Suomen Ratsastajainliitto on pyytänyt Poliisihallitukselta linjausta siihen, onko hevosenomistajan sallittua ylittää Uudenmaan raja, mikäli se on perustelua lakisääteisenä velvollisuutena hevosen terveydenhoidon tai sen hyvinvoinnin edellyttämän liikunnan turvaamiseksi omistajan toimesta. Olemme pyytäneet linjausta myös hevosten kuljettamiseen sairastapauksen johdosta hoitoon, mikäli se vaatii Uudenmaan rajan ylityksen.

Suomen Ratsastajainliitossa nähdään, että hevosen terveys edellyttää hevosen päivittäistä liikunnan ja/ tai ulkoilun järjestämistä ja muusta terveydentilasta huolehtimista. Hevosten liikunnasta useilla talleilla vastaavat muut henkilöt kuin tallinpitäjät. Liitossa ymmärretään, että tallinpitäjien omat resurssit eivät useilla talleilla mahdollista hevosen hyvinvoinnin edellyttämän liikunnan turvaamista ilman omistajien apua.

Tiedotamme heti lisää, kun saamme tarkempaa tietoa.