Tukes testautti 11 ratsastuskypärää – yhdeksän kypärää poistettiin markkinoilta turvallisuuspuutteiden vuoksi

15.4.2024

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti valvontaprojektissaan 11 ratsastuskypärää ja tulokset olivat todella huonoja. Vakavia turvallisuuspuutteita löytyi lähes kaikista testatuista kypäristä. Tukes määräsi yhdeksän ratsastuskypärää poistettavaksi markkinoilta ja niistä neljä myös kerättäväksi pois kuluttajilta. Tiedot markkinoilta poistetuista kypäristä löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustolta.

Yksi palautusmenettelyyn joutuneista kypäristä on USG Ratsastuskypärä Comfort Training, erä 20/429, model: Z13. Kuvakaappaus Tukesin sivulta.

 

Tukesin tiedote

Tukes hankki testauksia varten Suomen markkinoilta useiden valmistajien ja monen eri hintaluokan ratsastuskypäriä. Halvin kypärä maksoi noin 35 euroa ja kallein lähes 300 euroa. Hinta ei tässä otoksessa kertonut kuitenkaan laadusta, vaan vakavia puutteita löytyi eniten kalleimmista kypäristä.

Tukes testautti ratsastuskypärät TÜV Rheinland LGA Products GmbH testauslaboratoriossa.

Ratsastuskypäristä tutkittiin mm. seuraavia asioita:

 • Iskunvaimennus, eli kuinka hyvin kypärä vaimentaa päähän osuvia iskuja.
 • Kypärän kiinnitysjärjestelmän ominaisuudet ja toimivuus.
 • Läpäisynkestävyys, eli suojaako kypärä teräviltä kappaleilta esim. kiviltä.
 • Lipan taipuminen.
 • Rajoittaako kypärä näkökenttää.

Yhdeksässä ratsastuskypärässä vakavia turvallisuuspuutteita

Testausten perusteella yhdeksässä kypärässä todettiin vakavia turvallisuuspuutteita, joiden vuoksi ne määrättiin poistettavaksi markkinoilta. Näissä neljässä tapauksessa puutteet olivat niin vakavia, että kypärät velvoitettiin kerättäväksi takaisin kuluttajilta. Ainoastaan kaksi kypärää täytti vaatimukset.

Tiedot vaarallisista ratsastuskypäristä löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustolta.

Palautusmenettelyyn joutuivat seuraavat ratsastuskypärät (katso malli, erä ja/tai koko linkistä):

Jos olet ostanut kypärän, jota palautusmenettely koskee, voit palauttaa sen ostopaikkaan. 

Palautusmenettelyyn joutuneiden kypärien puutteet:
Kolmen kypärän iskunvaimennuksessa oli vakavia puutteita. Lisäksi näistä yhden kypärän läpäisynkestävyysvaatimukset eivät täyttyneet, jolloin esim. kivi saattaa työntyä kypärän lävitse iskun osuessa kypärään. Yhdessä kypärässä oli aivan liian jäykkä lippa, mikä voi aiheuttaa niskan retkahtamisen tai muuten huonoon asentoon joutumisen, jos lippa osuu maahan hevosen selästä pudotessa.

Markkinoilta poistettiin myös seuraavat kypärät (katso malli, erä ja/tai koko linkistä):

Kypärissä oli mm. seuraavia puutteita:
Yksi kypärä ei pysynyt testattaessa testipäässä, koska sen leukahihna irtosi kypärästä. Neljän kypärän asiakirjoissa oli puutteita. Näissä tapauksissa tavaramerkille/tavaramerkin haltijalle myönnettyä rinnakkaista EY/EU-tyyppitarkastustodistusta ei toimitettu Tukesin nähtäväksi.

Ohjeita kypärän hankkijalle

Kun olet hankkimassa ratsastuskypärää, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kypärän pitää olla sopivan kokoinen ja sopivan mallinen, eikä siinä saa olla kasvunvaraa.
 • Kypärän hankkimista käytettynä ei suositella, koska sen suojaavuudesta on vaikea varmistua. Kypärä on voinut saada kolhuja tai muuten vaurioitua käytössä, mutta sitä on vaikea havaita päälle päin. 
 • Varmista, että kypärän mukana toimitetaan käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tarkista, että mukana on EUvaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos vakuutusta ei ole tuotteen mukana, käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta vakuutus löytyy.
 • Tarkista kypärän merkinnät. Kypärässä pitää olla seuraavat tiedot:
  • Valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot
  • CE-merkintä
  • Kypärän koko senttimetreinä.
  • Tieto standardista, jonka mukaan kypärä on valmistettu. Uudemmissa kypärissä voi olla maininta standardista EN 1384:2023, mutta markkinoilla voi olla edelleen myös vanhan standardin mukaisia kypäriä, joissa on merkintä VG1.

”Oikeanlaiset merkinnät ovat yksi osoitus siitä, että valmistaja on huolehtinut tuotteen vaatimustenmukaisuudesta myös muilta osin”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

”Osaa kypärän suojausominaisuuksista on hyvin vaikea arvioida ostotilanteessa, mutta esimerkiksi lipan jäykkyyteen on hyvä kiinnittää huomiota. Jos kypärän lippaa ei ole tehty iskua vaimentavasta suojapehmusteesta, lipan täytyy taipua”, Koivisto neuvoo.

Ohjeita ratsastuskypärän käyttäjälle

•                        Kypärän alle ei pidä laittaa paksua pipoa, vaan ohut kypärähuppu.

•                        Kiinnitä kypärä kunnolla. Vain hyvin kiinnitetty kypärä suojaa päätäsi.

•                        Vaihda kypärä uuteen, jos se on saanut kolhun.

•                        Säilytä kypärä kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta.

•                        Kypärää ei saa tiputella tallin käytäville.

Kypärä ei ole ikuinen, vaan se pitää vaihtaa uuteen riittävän usein. Ratsastuskypärien suojausominaisuudet heikkenevät ajan mittaan, vaikka kypärä ei kolhiintuisi ja sitä säilytettäisiin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

”Valmistajalla on paras tieto kypärässä käytettävien materiaalien vanhenemisesta, joten valmistajan antamaa ohjeistusta kypärän käyttöiästä kannattaa noudattaa. Kypärissä on ilmoitettava sen valmistusajankohta. Jos käyttöohjeissa ei ole määritelty kypärän käyttöikää, ohjeissa on oltava kuitenkin tiedot, joiden perusteella käyttäjä pystyy itse määrittämään vanhentumisajankohdan”, kertoo Koivisto.

Ratsastuskypärät ovat henkilönsuojaimia ja niille on asetettu turvallisuusvaatimuksia

Ratsastuskypärät ovat luokan II henkilönsuojaimia ja niiden on täytettävä henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. Luokan II henkilönsuojaimissa on oltava CE-merkintä ja valmistajan pitää tyyppitarkastuttaa ne ilmoitetussa laitoksessa, eli kypärillä on oltava ilmoitetun laitoksen myöntämä EU-tyyppitarkastustodistus ennen markkinoille saattamista. Lisäksi valmistajan on laadittava niille EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus varmistuttuaan tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Valmistaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat ratsastuskypärien turvallisuudesta

Tukes valvoo henkilönsuojaimia riskiperusteisesti ja projekteina. Tukes ei ennakkotarkasta tuotteita, vaan valvontaa tehdään jälkikäteen jo markkinoille tulleille tuotteille. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Korjaus 15.4. klo 13.45 - kyseessä on Back on Trackin mallin EQ3 Lynx erä nro 10, koko S, 2019/10, eivät kaikki Back on Trackin mallin kypärät.