Vuoden 2022 palkittavat - anna ehdotuksesi 12.2. mennessä!

30.1.2023

Vuosi 2022 muistetaan poikkeusvuosien jälkeisestä vilkkaasta tapahtuma-annista. Tauon jälkeen nautimme liki rajoituksettomasti ratsastusurheilusta, hevosharrastuksesta ja yhdessä tekemisestä. Seuratoimintaa ja tapahtumia järjestettiin täydellä teholla. Urheilullisesti nautittiin kokonaisesta ulkokilpailukaudesta, arvokilpailumenestyksestä ja Helsinki Horse Show’n paluusta muutaman välivuoden jälkeen.

Ratsastajainliitto arvostaa jäsentensä tekemää työtä ja haluaa palkita vuoden 2022 tekijöitä ja ilmiöitä ratsastuksen parissa. Ihmisiä, seuroja, talleja ja hevosia, jotka ovat edistäneet lajia omalla toiminnallaan ja esimerkillään, ja vaikuttaneet muiden arkeen tavalla, joka on positiivisesti huomioitu.

Ehdotuksia palkittavista alla oleviin kategorioihin voi antaa äänestyslinkin kautta 30.1.-12.2. välisenä aikana. Ratsastajainliiton eri työryhmät käsittelevät äänestyksessä tulleet ehdotukset ja valitsevat kategorioiden 1-8 palkittavat saapuneiden ehdotusten perusteella. Perusteluiden tulee olla mahdollisimman kattavia, jotta työryhmillä on riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi.

Työryhmät valitsevat niin ikään kategorioihin 7 ja 8 tulleista ehdotuksista ehdokkaat jatkoäänestykseen. Jatkoäänestys valituista ehdokkaista on auki 1.-8.3. välisenä aikana. Jatkoäänestyksessä mukana olevien kategorioiden eniten ääniä saaneet palkitaan vuoden 2022 tunnustuksella. 

 
Kategoriat:

1. Vuoden jäsentalli
Ratsastatko sinä vuoden 2022 jäsentallilla? Vuoden jäsentalli voi olla ratsastuskoulu, yksityistalli, hevosavusteiseen toimintaan tai vaikkapa askellajiratsastukseen erikoistunut. Tallilla on mukava käydä, kaikki ovat tervetulleita ja ilmapiiri on hyväksyvä. Vuoden jäsentalli toimii vastuullisesti: toimintaa on mietitty ympäristön, hevosten ja ihmisten kannalta kestäväksi. Mikä jäsentalli on mielestäsi vuoden jäsentalli 2022? Kerro se meille äänestyslomakkeella perusteluineen. 

2. Vuoden ratsastusnuori
Ratsastajainliitto nostaa esille nuorten tärkeää panosta lajiin palkitsemalla Vuoden Ratsastusnuoren. Vuoden ratsastusnuoren aktiivisuus voi näkyä omalla tallilla tai seurassa, yhteishengen luojana tai uusien harrastajien houkuttelijana lajin pariin. Se voi näkyä mediassa, toimia tärkeänä taustavoimana kisakauden ponnisteluissa tai tulla esiin jollain aivan muulla tavalla! Hyvät hevostaidot, kunnioitus hevosia ja toisia ihmisiä kohtaan sekä into oppia uutta ovat tämän nuoren harrastuksen perusta. Ilmianna meille nuori, joka mielestäsi ansaitsee tulla palkituksi esimerkillisestä toiminnastaan hevosten ja ratsastuksen parissa. Nuorella tarkoitamme nuorisolain määritelmän mukaan alle 29-vuotiasta henkilöä. Liitä ehdotukseesi perustelut.

3. Vuoden ratsastuksenopettaja
Onko sinun ratsastuksenopettajasi vuoden 2022 ratsastuksenopettaja? Vuoden ratsastuksenopettaja on koulutukseltaan ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai ratsastuksenopettajan erikoisammattitukinnon suorittanut henkilö, jolla on pitkä kokemus opettamisesta. Hän on positiivinen, opettaa yksilöllisesti ja pitää opetushevosia arvokkaina työtovereinaan opettaen myös oppilaitaan kestävään ratsastukseen. Ilmianna oma ratsastuksenopettajasi ja kerro perusteluissasi, miksi juuri hän olisi vuoden ratsastuksenopettaja 2022.

4. Vuoden ratsastusseura
Ratsastajainliittoon kuuluu noin 500 ratsastusseuraa. Seuroja on monenlaisia, mutta yksi asia yhdistää niitä kaikkia; ne tekevät arvokasta työtä lajimme parissa. Gaalassa palkittavassa vuoden ratsastusseurassa on tehty asiat hyvin monella eri tasolla. Seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin ja ennen kaikkea ollaan yhteisö, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua itselle sopivalla tavalla. Seurassa on myös vastuullisen seuratoiminnan teemat mietittynä ja toteutettuina käytännössä. Vuoden ratsastusseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan.  Mikä seura on vuoden ratsastusseura? Ehdota seuraa vuoden ratsastusseuraksi ja perustele, miksi juuri ehdottamasi seura ansaitsee tämän tunnustuksen.

5. Vuoden vapaaehtoinen
Ratsastuksen vapaaehtoistoiminta on lajimme kivijalka. Vapaaehtoisena luottamus- ja/tai toimihenkilönä toimiminen tarjoaa monenlaisia tehtäviä ja vastuurooleja niin hevosten kuin ihmistenkin kanssa. Toimintaa ja arkea pyöritetään arvokkaiden vapaaehtoisten voimin. Vuoden vapaaehtoisena palkittava voi olla ratsastusseuran, SRL:n alueen tai liiton luottamushenkilö. Hän voi toimia toimihenkilönä kilpailuissa tai tapahtumissa tai tehdä yhteisön hyvinvoinnin hyväksi asioita ilman nimikettä tai titteliä. Kuka on sinun yhteisössäsi ollut se vapaaehtoinen vuonna 2022, joka ansaitsee ratsastuksen vuoden suurimman julkisen kiitoksen?  Tunnustus myönnetään ehdotusten perusteella tekijälle, joka omalla toiminnallaan ja esimerkillään innostaa muita mukaan vapaaehtoistoiminnan pariin. Mikään tehtävä ei ole liian pieni ja pienikin panos on merkittävä yhteisen hyvän eteen. Yhdessä me olemme enemmän. Kerro meille perusteluineen, kuka mielestäsi pitäisi valita vuoden vapaaehtoiseksi.

6. Vuoden vastuullisuusteko
Ratsastajainliitto ja ratsastusyhteisö tekevät yhteiskunnan muutoksessa töitä sen eteen, että ratsastus on sosiaalisesti, ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisuus on ymmärrystä siitä, miten oma toiminta vaikuttaa muihin. Mikä sinun mielestäsi oli vuoden 2022 merkittävin vastuullisuusteko ratsastuksen tai muun hevosiin liittyvän toiminnan parissa? Vastuullisuusteko voi olla esimerkiksi ympäristön ja luonnon huomioimista, hevosten hyvinvoinnin edistämistä tai toisten ihmisten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista erityisellä tavalla. Kerro meille, mikä merkittävä teko mielestäsi ansaitsisi tunnustuksen. Perustele ehdotuksesi.

7. Vuoden ratsastaja
Vuoden ratsastaja on urheilija, joka on lajissaan menestynyt kansallisen tai kansainvälisen tason tähti. Tämä ratsastaja, ajuri tai vikeltäjä ottaa huomioon hevosen hyvinvoinnin niin kilpailukentällä kuin sen ulkopuolellakin. Hän toimii esikuvana tuleville urheilijoille ja rakentaa osaltaan ratsastuksen positiivista julkisuuskuvaa omalla esimerkillä, motivoituneella asenteella ja pitkäjänteisellä työllä. Kerro meille perusteluineen, kuka ratsastusurheiluja ansaitsisi mielestäsi tulla valituksi vuoden 2022 ratsastajaksi.

8. Vuoden hevonen
Vuoden hevonen on tärkeä kumppani, joka muodostaa vahvan tiimin yhdessä ratsastajansa, ajurinsa tai vikeltäjänsä kanssa. Hevonen on tehtäväänsä hyvin valmisteltu, tyytyväinen ja hyvinvoiva. Vuoden hevonen voi olla Euroopan mestari tai ratsastuskoulun opetusmestari. Jokainen hevonen ansaitsisi tulla valituksi vuoden hevoseksi, mutta kerro meille perusteluineen, minkä hevosen sinun mielestäsi pitäisi saada vuoden hevonen 2022 -tunnustus.


TÄSTÄ ÄÄNESTYSLOMAKKEELLE