Toimintasuunnitelma

Pararatsastuksen toimintasuunnitelma 2019

(ote SRL:n toimintasuunnitelmasta, kokonaisuudessaan se löytyy täältä

8.6. Pararatsastus (vammaisratsastus, erityisryhmien ratsastus)
Vammaisratsastuksen kattotermiksi vaihtuu pararatsastus 1.1.2019 alkaen. Termimuutoksen myötä myös muun muassa säännöt ja koulutukset yhdenmukaistetaan
saman kattotermin alle. Se sisältää myös Special Olympics -ratsastajien toiminnan. Pararatsastuksessa ratsastuslajia ei muuteta, mutta opetus, varusteet ja olosuhteet
voidaan järjestää tilanteen mukaan sopiviksi. Tavoitteena on tukea ratsastajaa erilaisilla toimintatavoilla ja apuvälineillä siten, että ratsastaminen onnistuu turvallisesti ja ratsastaja voi kehittyä omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Myös valmentautuminen ja kilpaileminen on mahdollista aina huippu-urheilutasolle ja Paralympialaisiin asti. Pararatsastajien harrastus- ja kotimaan kilpailumahdollisuuksien kehittämisestä vastaa pararatsastuskomitea ja lajikoordinaattori yhteistyössä alueiden ja muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Komitean tavoitteena on, että jokainen ratsastaja pääsee esteettömälle ja helposti saavutettavalle ratsastuskoululle ja voi kehittyä harrastuksessaan monipuolisesti.

Tapaamiset, kokeilutilaisuudet ja leirit
• Tavoitteena on ratsastajien verkostoituminen ja tiedon lisääminen.
• Komitea järjestää urheilupainotteisen pararatsastuksen lajiseminaarin syyskokousviikonlopun yhteydessä.
• Komitea ja maajoukkuejohto järjestävät tervetulo- ja infotilaisuuden kilpailutoiminnasta kiinnostuneille Ypäjällä paramaajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
• Vuoden aikana on kolme luokittelutilaisuutta: alkuvuodesta Oulussa sekä kevään maajoukkueleirin ja syksyn maajoukkuekatsastuksen yhteydessä.
• Ratsastajainliiton pararatsastuskoordinaattori osallistuu Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n järjestämiin lajiliittotapaamisiin.
• Lähetetään edustaja FEI:n Paraforumiin.
• SRL osallistuu Apuvälinemessujen Liikuntamaahan. SRL:n messuosastolla pääsee kokeilemaan keppihevosratsastusta eri lajeissa (este, koulu, valjakko) sekä
Sappeen Ratsutilan ratsastussimulaattoria. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös sidosryhmien (tallineuvojat, seurakehittäjät, pararatsastusohjaajat,
ratsastusterapeutit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta) tapaamisia, jolloin he pääsevät samalla tutustumaan laajasti myös muuhun vammaisurheilun tarjontaan.
• Komitea järjestää kaksi leiriä: Harjun Oppimiskeskuksessa esteratsastussimulaattorileiri keväällä ja Sappeen Ratsutilalla kouluratsastussimulaattorileiri syksyllä.

Koulutukset ja materiaalit
• Tavoitteena on, että toimijoilla on riittävät tiedot ja taidot tukea pararatsastajien kehitystä.
• Komitea järjestää yhden pararatsastuksen peruskurssin syksyllä Ypäjän Hevosopistolla. Lisäksi Ruukin Maaseutuopistolla järjestetään peruskurssi 12.–14.4.
• Pararatsastuksen ohjaajakoulutus alkaa Ypäjän Hevosopistolla syksyllä 2019 ja jatkuu kolmen koulutusviikonlopun ajan vuoden 2020 puolella.
• Vuoden aikana koulutetaan 1-2 uutta luokittelijaa.
• Vammaisratsastusopas päivitetään vuoden 2019 aikana ja sen myötä vaihdetaan myös oppaan nimi.

Kilpailut
• Tavoitteena on, että pararatsastajilla on monipuolisia kilpailumahdollisuuksia eri tasoilla.
• Komitea aktivoi kouluratsastuskilpailujen järjestäjiä tarjoamaan myös pararatsastusluokkia.
• Komitea rohkaisee kilpailujärjestäjiä järjestämään eri puolilla Suomea lainahevosilla 1-tason pararatsastuskilpailuja.
• Komitea tukee kotimaan kilpailujärjestäjiä taloudellisesti tuomarituella.
• Komitea varmistaa riittävän laajan kilpailutarjonnan, jotta pararatsastuksen SM-kilpailut saadaan toteutettua ensisijaisesti kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä.
• Suomenratsujen kuninkaallisissa (pe 6.9.) sekä Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisessa mestaruuskilpailussa 28.-30.6. on mukana pararatsastusluokka.
• Special Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään kouluratsastuksessa sekä tehtäväratakilpailuna. Vuoden aikana testataan myös Special Olympics -esteratsastuskilpailua/näytösluokkaa/leiriä.
• Special Olympics -maailmankilpailuihin nimetyt neljä ratsastajat osallistuvat Abu Dhabissa 14.-21.3. järjestettäviin kilpailuihin.

Pararatsastuksen aluetoiminta
• Tavoitteena on, että jokaisella alueella toimii pararatsastajien tarpeiden mukainen verkosto: ratsastajien lisäksi pararatsastusvastaava sekä aktiivisia, koulutettuja ohjaajia ja avustajia ratsastuskouluissa ja -seuroissa.
• Alue voi hyödyntää seura- ja harrastetukea verkoston yhteistapaamiseen.  
• Pararatsastusvastaavat kokoontuvat aluetapaamisen yhteydessä 25.1. Turussa sekä harrastustoimintaan painottuvassa tapaamisessa Tampereen Hevoset 2019 -messujen yhteydessä 6. huhtikuuta.
• Kouluratsastuksen aluemestaruuksien yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös paraluokka.

Muu toiminta ja yhteistyö
• Komitea jatkaa yhteistyötä ratsastusterapeuttien, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä vammaisjärjestöjen kanssa.
• Komitea jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä Uudenmaan Lions Clubien Vermo-toimikunnan kanssa Lions-ravitapahtuman järjestämisessä. Tapahtuman tuotot
ohjataan pararatsastukselle.
• Komitea jatkaa vertaistukitoiminnan kehittämistä. Vertaistukihenkilöt auttavat uusia harrastajia lajin pariin sekä neuvovat ja tukevat muita pararatsastajia sekä
tekevät tallivierailuja. Toiminnan jalkautusta jatketaan. Vertaistukihenkilöiden tapaaminen järjestetään lauantaina 6.4. Tampereella Hevoset 2019 -messujen
yhteydessä.