SRL seuratuki

Ratsastuksen laadukas seuratoiminta on ratsastusyhteisön kantava voima. Se tarjoaa innostavaa tekemistä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikille iästä, kokemuksesta ja tavoitteista riippumatta. Ratsastusseurat ja -tallit ovat avoimia, kunnioittavia ja tasa-arvoisia yhteisöjä, joissa voi turvallisesti harrastaa, liikkua ja urheilla omista lähtökohdista.

SRL:n uusi seuratuki

Ratsastajainliitto luo toimintaedellytyksiä ja rakentaa toimintamalleja sekä työkaluja seurojen toimintaan (mm. kilpailupalvelujärjestelmä, jäsenhallinnan työkalut sekä sähköinen oppimisympäristö). Liitto auttaa ja innostaa seuratoimijoita sekä tarjoaa laadukkaan seuratoiminnan tueksi koulutusta, seurakehittämisen neuvontaa ja valmennusta, verkostoja sekä yhteistyömahdollisuuksia. Liitto tukee seuroja ja vapaaehtoisia toimintaympäristön muutoksissa.  

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tuottaa laadukasta seuratoimintaa."

"Ratsastajainliiton tavoitteena on tuottaa laadukasta seuratoimintaa. Liitto auttaa ja kannustaa jäsenseuroja kehittymään yhä elinvoimaisemmiksi liikuntaa ja urheilua tukeviksi yhteisöiksi, joihin mahdollisimman moni haluaa liittyä. Vuoden 2023 aikana kehitettiin erikseen perustetussa projektiryhmässä seurojen rahallista tukemista yhdessä kehittämällä seuratoiminnan rahoitusmallia ja luomalla seuratuki, jossa näkyy seurojen suunnittelema ja toteuttama toiminta", kertoo SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. 

Projektiryhmässä ovat olleet mukana vapaaehtoiset Titta Ahola, Marja Nuuttila, Anne Sara-aho ja Kirsi Siivonen, SRL:n toimistolta Jukka Koivisto, Kaisa Kähö ja Emmi Korpiola.

 

Toiminta vuonna 2024

Kyselyn kautta tuleva tuki tukee aktiivista ja kestävää seuratoimintaa ja sen avulla pystytään seuraamaan liiton strategian toteutumista liitettynä strategisten mittareihin. Järjestelmästä tehtiin kokeilupilotit testiseuroille tammikuussa 2024. Vastausten avulla järjestelmän kyselylomaketta kehitettiin. Jäsenseurojen puheenjohtajille ja jäsensihteereille ajoittuu maaliskuussa 2024 lähtetettävä kyselylomake, joiden vastausten myötä päätetään, miten seurojen tämän vuoden tukemiseen varattu raha myönnetään vastauksen jättäneiden seurojen kesken. Järjestelmän myötä kerätään tietoa ja palkitaan seuroja vuoden 2023 toiminnasta keväällä 2024 ja ensimmäisen käytäntövuoden jälkeen sitä kehitetään vuosittain tarvittaessa.

 

Mitä?

Viime vuoden toimintasuunnitelman mukaan on jäsenseuroille rakennettu seuratuki, jonka tavoitteena on oppia tuntemaan seurojen toimintaa, saada tietoa seuroista eri tarkoituksiin sekä maltillisesti lähteä rakentamaan uutta seurojen tukemisen tapaa

Miten?

Seurat vastaavat lomakkeeseen, jossa kysytään tietoja toiminnasta. 

Kenelle?

SRL:n jäsenseuroille.

 

Lisätietoja
Emmi Korpiola, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, SRL, emmi.korpiola@ratsastus.fi, 040 968 0340

Kaisa Kähö, hallinto- ja kehityspäällikkö, SRL, kaisa.kaho@ratsastus.fi, 040 649 0757