Häst- och ponnyklubbens utbildning för att bli hjälpinstruktör erbjuds nu också på svenska! / Hevos- ja ponikerhon apuohjaajakoulutus on saatavilla nyt myös ruotsiksi!

31.8.2023

Första delen av häst- och ponnyklubbens instruktörutbildning, det vill säga skolningen för att bli hjälpinstruktör, är nu översatt även till svenska. / Hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa, apuohjaajakoulutus, on nyt käännetty myös ruotsiksi.

Skolningen är gratis och riktar sig till alla över 12 år som är intresserade att dra klubbar.Under skolningen lär du dig baskunskaperna att coacha och för att planera ett enskilt klubbmöte.Skolningen tar cirka 2-3 timmar och den kan utföras i egen takt. De som utfört skolningen examineras med ett certifikat och kan därefter fungera som hjälpinstruktörer vid sidan av en skolad klubbinstruktör i olika klubbar vid travbanor, stall och inom ridsällskapsverksamhet.

Du kan läsa mer här om hästbranschens gemensamma förnyelse av instruktörutbildningshelheten.

Så här kommer du åt skolningen för att bli hjälpinstruktör:

  • Hovspåret (Kavioura): Logga in på Hovspåret med användarnamn och lösenord, det vill säga samma som till Medlemsrummet (Jäsenhuone), men skilt från KIPA. Skolningen hittas på framsidan av Hovspåret under kategorin Barn och unga.
  • Hipposakademin: Du kan registrera dig själv till Hipposakademin, skolningen är öppen för alla med användarkonto.

Klicka in dig på skolningen!

***

Apuohjaajakoulutus on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille ohjaamisesta kiinnostuneille yli 12-vuotiaille. Koulutus antaa perustiedot ohjaamiseen ja yksittäisen kerhokerran suunnitteluun. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 2–3 tuntia ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen ja voivat sen jälkeen toimia apuohjaajina koulutetun kerhonohjaajan kanssa erilaisissa kerhoissa raviradoilla, talleilla ja seuroissa.

Hevosalan yhteisestä ohjaajakoulutuskokonaisuuden uudistuksesta voi lukea lisää täältä.

Näin pääset suorittamaan apuohjaajakoulutuksen:

  • Kavioura: Kirjaudu Kaviouralle tunnuksillasi (samat kun Jäsenhuoneeseen, eri kuin Kipaan). Koulutus löytyy Kaviouran etusivulta Lapset ja nuoret -kategoriasta.
  • Hipposakatemia: voit rekisteröityä Hipposakatemiaan itse ja koulutus on avoin kirjautuneille käyttäjille.

Klikkaa itsesi koulutukseen!