Hevosalan edustajat keskustelivat ajankohtaisista asioista Eduskunnan hevosystävien seuran kanssa

19.10.2023

Eduskunnan hevosystävien seura kutsui yhteistyökumppaninsa Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen tapaamiseen keskustelemaan hevosalan ajankohtaisista asioista ja yhteistyön tiivistämisestä.

Eduskunnan hevosystävien seura on tärkeä edunvalvonnan kumppani Ratsastajainliitolle ja hevosalalle. Yhteistyössä järjestetään muun muassa Hevosvaltiopäiviä, sekä käydään jatkuvaa keskustelua hevosalan haasteista ja mahdollisuuksista myös parlamentaarisella tasolla.

Torstain aamupäivän tapaamisessa hevosystävien seuran johtokunnan kanssa tuotiin tiedoksi muun muassa hevosalan rahoitukseen, kannattavuuteen ja eläinlääkäripulaan liittyviä huolia. Erityisiä Ratsastajainliiton esille nostamia teemoja olivat lisäksi arvonlisäverokannat, maankäyttö- ja tasa-arvokysymykset. Lisäksi keskusteltiin yhteistyön tiivistämisestä edelleen hevosalan edustajien ja parlamenttitason välillä. 

"Hevosalan edunvalvonta ja vaikuttaminen on verkostoissa tehtävää pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset tulevat näkyviin monen asian kohdalla vähitellen ja pitkällä aikavälillä" kommentoi Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen. Hevosalan vaikuttavuus yhteiskuntaan on osoitettu keskusjärjestöjen toimesta ja tiedon kerääminen jatkuu edelleen. 

Hevosalan toimintakykyyn vaikuttavat tällä hetkellä rahoitusmallien muuttuminen ja kustannusten nousu. Ratsastustunnin hintaan sisältyy hevonen varusteineen, koulutettu opettaja ja turvalliset tilat harrastamiseen. Energian ja muiden oleellisten hyödykkeiden hintojen noustessa ratsastuksen kuluttajahintoihin kohdistuu jatkuva korotuspaine, joka tekee tilanteesta erittäin hankalan. Hankerahoitusta on jonkin verran saatavilla ratsastusalan kehittämishankkeisiin, mutta käytännössä sen alueelliset mahdollisuudet ja tulkinnat poikkeavat. Yhteistyössä toimijoiden kesken etsitään ratkaisuja näihin haasteisiin.

Eduskunnan hevosystävien seuran puheenjohtajana toimii edustaja Hilkka Kemppi. Ratsastajainliitosta edustajina tilaisuudessa olivat puheenjohtaja Marjukka Manninen ja tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen.