KV-ponimittaus Ypäjällä 9.2.2023

3.1.2023

Kaikki ponit, joita ei ole rekisteröity 1.1.2020 mennessä FEI:n ponirekisteriin tulee mitata FEI:n virallisessa mittaustilaisuudessa (1 mittaus/maa/vuosi FEI:n päättämänä ajankohtana) voidakseen osallistua kansainväliseen poniluokkaan. Ponin mittaustodistus määrittyy iän perusteella. 8-vuotiaan tai vanhemman ponin mittaustodistus on lopullinen, nuorempien ponien mittaustodistus on voimassa yhden vuoden.

Kaikki ponit, jotka on rekisteröity FEI:n ponirekisteriin ennen 1.1.2020 ja jotka on mitattu FEI:n virallisessa kilpailumittauksessa vuosina 2017-2018-2019 FEI:n kansainvälisessä kilpailussa saavat elinikäisen FEI:n mittaustodistuksen ilman erillistä mittausta.

 

Vuonna 2023 järjestetään yksi FEI:n mittaustilaisuus Suomessa, Ypäjällä 9.2.2023.

Ilmoittautumiset ja maksut 31.1.2023 KIPAn kautta.

 

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä:

  • ponin nimi
  • vastuuhenkilön nimi 
  • omistajan nimi ja kansalaisuus
  • ponin FEI passin numero sekä maa, johon poni rekisteröity.

 

Mikäli poni ei vielä ole FEI:n rekisterissä, se täytyy FEI:n rekisteriin lisätä ennen mittaustilaisuutta.

Linkki ohjeisiin