Sääntömuutosehdotukset KS I 2021 kurinpitosäännöt ja SRL:n eettinen säännöstö

26.5.2020

KS I  2021 kurinpitosääntöjen uudistus ja SRL:n eettinen säännöstö

Luonnos SRL:n uusiksi kurinpitosäännöiksi on laadittu käyttäen mallina FEI:n 1.1.2020 voimaanastuneita täysin uusia kurinpitosääntöjä. FEI:n uudistus oli pääasiassa systemaattinen, sääntöjä selkeyttävä uudistus. Liitteessä luonnokset KS I:n ja eettisten sääntöjen osalta kommentoitavaksi.

Työryhmän saatua dokumenttien sisällön valmiiksi, kierrätettiin asiakirjat kommentoitaviksi seuraaville tahoille:

  • SUEK: lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom ja tutkimuspäällikkö Nina Laakso
  • Olympiakomitea: erityisasiantuntija Petri Heikkinen, lainsäädäntö ja hyvä hallinto ja päällikkö Elina Laine, vastuullisuus.
  • SRL:n kurinpitolautakunta: puheenjohtaja Miia Lavonen sekä jäsenet Hanna Hovi, Minttu Sasi ja Tiina Virtanen.

Saimme arvokkaita kommentteja, jotka on kaikki huomioitu luonnoksissa.

Seuraavat asiat tullaan revisioimaan oikoluvun yhteydessä KS I:n lopulliseen versioon:
-sisällysluetteloa ei ole päivitetty.
-keltaisella korostetut sääntökohdat revisioidaan myöhemmin, kun uudet antidopingsäännöt saatavilla (syksy 2020).
-systemaattinen muutos, jossa sana ”urheilija” korvaa sanan ”kilpailija” tehty vain muuttuneiden sääntökohtien osalta. Muut tehdään lopulliseen versioon.
 

SRL:n uusi eettinen säännöstö

Eettisen säännöstön rikkomus voi johtaa kurinpitotoimiin, siksi säännöstö on vahvistettava jäsenkokouksessa. SRL:n alaisessa toiminnassa uusi eettinen säännöstö sitoo myös SRL:n jäseniä.

Luonnos sisältää aineksia seuraavista FEI:n eettisistä säännöstöistä:

  • FEI Code Of Ethics
  • FEI Code On The Prevention Of The Manipulation Of Competitions
  • FEI Officials’ Code Of Conduct
  • FEI Safeguarding Policy Against Harassment And Abuse
     

KS I 2021 - LUONNOS

SRL:N EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ - LUONNOS


Luonnoksiin liittyvät kommentit ja muutosehdotukset tulee lähettää kirjallisena 13.7.2020 mennessä alla olevan linkin kautta. Vastaamme kommentteihin keskitetysti ja teemme mahdolliset muutokset dokumentteihin.

Sääntömuutosehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenet, eli seurat ja yhteisöjäsenet. Sääntömuutosehdotuksessa tulee ilmetä muutosta esittävä seura /yhteisöjäsen sekä muutosesityksen yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Muutosesityksessä tulee olla mainittuna:
- sääntöpykälä mihin muutosta haetaan
- muutosehdotus
- perustelu muutosehdotukselle

LINKKI LOMAKKEELLE