SRL julkaisi ensimmäisenä suomalaisena hevosalan järjestönä vastuullisuusohjelman

22.11.2021

SRL:n syyskokouksessa 21.11.2021 julkaistiin ja esiteltiin Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma. SRL on ensimmäinen suomalainen hevosalan järjestö, joka julkaisee vastuullisuusohjelman ja siihen liittyvän julkilausuman, vastuullisuuspolitiikan. Vastuullisuusohjelma ja -politiikka ohjaavat ja tukevat kaikkea liiton toimintaa. 

Ratsastajainliitto tekee yhteiskunnan muutoksessa töitä sen eteen, että ratsastus on sosiaalisesti, ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää. 

Ratsastajainliitto on sitoutunut Urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja Reilun Pelin periaatteisiin, Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) ja Maailman Antidopingtoimiston (WADA) ohjeisiin, Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n arvoihin, vastuullisuuspolitiikkaan ja sääntöihin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä Suomen ja Euroopan Unionin ilmastopolitiikkaan.

Ratsastajainliitto on sitoutunut toimialan kehittämiseen osana yhteiskuntaa luoden taloudellista ja sosiaalista arvoa. Globaalit ilmiöt vaikuttavat muun yhteiskunnan ohella myös ratsastusyhteisöön. Ratsastajainliitto hakee aktiivisesti ratkaisuja sidosryhmätyön kautta yhteiskuntaa koskeviin haasteisiin.

Ratsastajainliitto on sitoutunut omassa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään ja Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen 2035, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin. Liitto edistää ratsastusta kestävänä ja vastuullisena liikunta- ja harrastusmuotona.

Ratsastajainliitto sitoutuu rooliinsa liikuntakasvattajana ja edistää ratsastusyhteisöä turvallisena kasvuympäristönä lapsille ja nuorille, sekä tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena liikunta- ja harrastusympäristönä kaikille siinä mukana oleville. Ratsastus on harrastus- ja liikuntamuoto, joka tukee terveellistä elämäntapaa lisäten henkistä ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia.

Ratsastajainliitto on hevosen puolella. Ratsastajainliitto sitoutuu edistämään ja ylläpitämään hevosen hyvinvointia kaikessa toiminnassaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Ratsastajainliitto toimii hevosen puolestapuhujana yhteiskunnassa.

 

Lisätietoja SRL:n vastuullisuustyöstä ja vastuullisuusohjelma kokonaisuudessaan löytyy Vastuullisuus-sivulta.