Talliyrittäjä, vältä vahingot ja huomioi sähköturvallisuus

8.2.2024

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa talliyrittäjiä sähköturvallisuuden huomioinnista hevostalleilla. Sähkölaitteiden viat voivat aiheuttaa tulipaloja tai sähköiskuja. Pahimmassa tapauksessa sähköisku voi aiheuttaa hevostallin asiakkaalle vakavan loukkaantumisen tai kuolemanvaaran. Virheellinen sähköasennus voi aiheuttaa myös tulipalon tallissa.

Tukes on tehnyt tavallisten talleilla tapahtuvien tarkastusten ohella sähkölaitteistoihin kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastuksilla on tullut ilmi vakavia turvallisuuspuutteita. 

Tukesin tiedote

Tukes muistuttaa, että jokainen talliyrittäjä voi parantaa sähköturvallisuutta huomioimalla seuraavat asiat:

1. Tarkastus

Teetä sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus, jos sulakkeet ovat yli 35A. Määräaikaistarkastus tulee tehdä 10 vuoden välein. 

Asuinrakennuksille ei tarvitse suorittaa määräaikaistarkastusta.

Määräaikaistarkastukset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

2. Jatkojohtojen käyttö

Käytä jatkojohtoja ainoastaan tilapäisesti ja huomioi, että ne ovat soveltuvia ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Älä ketjuta toisiinsa useampia jatkojohtoja. Huolehdi myös jatkojohtojen kunnosta ja puhtaudesta, likainen tai vaurioitunut jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon. Jatkojohtoja ei kannata myöskään käyttää kulkuväylillä, hevoset voivat astua niiden päälle ja rikkoa ne.

3. Huolto ja kunnossapito

 • Sähkölaitteiston haltija on vastuussa turvallisuudesta, ja laiminlyönti voi vahingon sattuessa aiheuttaa jopa korvausvastuun. 
 • Seuraa tarkkaan sähkölaitteiston kuntoa.
 • Jos toimit toisen tiloissa, ilmoita puutteista nopeasti tilojen omistajalle. Jos tiloissa on vaarallisia asennuksia, rajoita sellaisten tilojen käyttöä.

4. Poista käyttämättömät asennukset kokonaan

Jos tallilla tai maneesissa tehdään muutoksia sähkölaitteistoissa ja esim. jokin osa pistorasioista tai valaisimista poistetaan, on hyvä poistaa samalla kaikki niihin liittyvät sähköjohdotkin. Vaarana on, että johonkin poistettuun osaan jääkin vaarallisesti jännite, tai se on mahdollista saada käyttötoimenpiteellä jännitteiseksi (esim. sulakkeen paikalleen laittamisella tai kytkimen kääntämisellä). 

Tällaisten muutosten tekeminen kuuluu aina sähköurakoitsijan tehtäväksi.

5. Korjauta pikaisesti

 • Pistorasia, joka on mennyt rikki tai irronnut, tai pistorasian läppä on rikki. 
 • Tallitiloissa ja ulkona tulee pistorasioissa olla läppä. Näihin tiloihin soveltuvat pistorasioiden on oltava kotelointiluokaltaan vähintään IP 44 -luokkaa.
 • Jos pistorasiassa on tummunutta muovia.
 • Valaisimista puuttuu valaisinkupuja.
 • Tarkista, että valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin (vähintään IP 44 -luokka).
 • Valaisimet ovat rikki. 
 • Valaisimille meneviä kaapeleita ei ole kiinnitetty kunnolla, tai niistä ”roikkuu” jotain.

6. Sähkökeskus

 • Sähkökeskuksen edustalla ei saa säilyttää mitään!
 • Sähkökeskuksen itsessään pitää olla kosketussuojattu eli siinä ei saa olla aukkoja, josta pääsee koskettelemaan keskuksen sisäosia.
 • Jos keskuksessa on tulppavarokelähtöjä, niin tulppavarokekansien pitää olla paikoillaan, ja myös tulppavarokekansien lasien pitää olla paikoillaan (puutteellinen kosketussuojaus).

Lisätietoja oppaassa: Sähköturvallisuus maa- ja puutarhatalouksissa 2018 (pdf)
Oppaaseen on koottu keskeistä tietoa erityisesti maa- ja puutarhataloutta koskevista sähkönkäytön turvallisuusvaatimuksista ja ohjeita siitä, miten riskejä voi hallita ja sähköturvallisuutta tilalla ja tallissa parantaa.