Vuoden palkittavat 2023

1.1.2024

Vuosi 2023 muistetaan vilkkaasta tapahtuma-annista niin seura- ja ratsastuskoulutoiminnassa kuin kilpailu- ja valmennustoiminnassakin. Seuratoimintaa ja tapahtumia järjestettiin täydellä teholla. Urheilullisesti nautittiin kokonaisesta ulkokilpailukaudesta, kilpailumenestyksestä ja Helsinki Horse Show’n kansainvälisestä loisteesta. 

Ratsastajainliitto arvostaa jäsentensä tekemää työtä ja haluaa palkita vuoden 2023 tekijöitä ja ilmiöitä ratsastuksen parissa. Ihmisiä, seuroja, talleja ja hevosia, jotka ovat edistäneet lajia omalla toiminnallaan ja esimerkillään, ja vaikuttaneet muiden arkeen tavalla, joka on positiivisesti huomioitu. Vuoden 2023 palkittavat huomioivat hevosten hyvinvoinnin monella eri tavalla. Toiminta ja siitä viestintä on avointa ja positiivista, ja kaikkia huomioivaa.  

Ehdotuksia palkittavista alla oleviin kategorioihin voi antaa äänestyslinkin kautta 1.1.-21.1. välisenä aikana. Ratsastajainliiton eri työryhmät käsittelevät äänestyksessä tulleet ehdotukset ja esittää hallitukselle vahvistettavaksi kategorioiden 1-6 palkittavat saapuneiden ehdotusten perusteella. Perusteluiden tulee olla mahdollisimman kattavia, jotta työryhmillä on riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi.    

Työryhmät valitsevat kategorioihin 7 ja 8 tulleista ehdotuksista ehdokkaat jatkoäänestykseen. Jatkoäänestys valituista ehdokkaista on auki 5.-18.2. välisenä aikana. Jatkoäänestyksessä mukana olevien kategorioiden eniten ääniä saaneet esitetään hallitukselle palkittavaksi vuoden 2023 tunnustuksella. Hallitus vahvistaa palkittavat viimeistään maaliskuun kokouksessa.  
 

Kategoriat:  

1. Vuoden jäsentalli 
Ratsastatko sinä vuoden 2023 jäsentallilla? Vuoden jäsentalli voi olla ratsastuskoulu, yksityistalli, hevosavusteiseen toimintaan tai vaikkapa askellajiratsastukseen erikoistunut. Tallilla on mukava käydä, kaikki ovat tervetulleita ja ilmapiiri on hyväksyvä. Vuoden jäsentalli toimii vastuullisesti: toimintaa on mietitty ympäristön, hevosten ja ihmisten kannalta kestäväksi. Hevoset voivat hyvin ja niiden hyvinvoinnista kerrotaan kävijöille. Mikä jäsentalli on mielestäsi vuoden jäsentalli 2023? Kerro se meille äänestyslomakkeella perusteluineen.  
 

2. Vuoden ratsastusnuori
Ratsastajainliitto nostaa esille nuorten tärkeää panosta lajiin palkitsemalla Vuoden ratsastusnuoren. Vuoden ratsastusnuoren aktiivisuus voi näkyä omalla tallilla tai seurassa, yhteishengen luojana tai uusien harrastajien houkuttelijana lajin pariin. Se voi näkyä mediassa, toimia tärkeänä taustavoimana kisakauden ponnisteluissa tai tulla esiin jollain aivan muulla tavalla! Hyvät hevostaidot, kunnioitus hevosia ja toisia ihmisiä kohtaan sekä into oppia uutta ovat tämän nuoren harrastuksen perusta. Ilmianna meille nuori, joka mielestäsi ansaitsee tulla palkituksi esimerkillisestä toiminnastaan hevosten ja ratsastuksen parissa. Nuorella tarkoitamme nuorisolain määritelmän mukaan alle 29-vuotiasta henkilöä. Liitä ehdotukseesi perustelut.  
 

3. Vuoden ratsastuksenopettaja  
Onko sinun ratsastuksenopettajasi vuoden 2023 ratsastuksenopettaja? Vuoden ratsastuksenopettaja on koulutukseltaan ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai ratsastuksenopettajan erikoisammattitukinnon suorittanut henkilö, jolla on pitkä kokemus opettamisesta. Hän on positiivinen, opettaa yksilöllisesti ja pitää opetushevosia arvokkaina työtovereinaan opettaen myös oppilaitaan kestävään ratsastukseen. Ilmianna oma ratsastuksenopettajasi ja kerro perusteluissasi, miksi juuri hän olisi vuoden ratsastuksenopettaja 2023.  
 

4. Vuoden ratsastusseura
Ratsastajainliittoon kuuluu noin 470 ratsastusseuraa. Seuroja on monenlaisia, mutta yksi asia yhdistää niitä kaikkia; niissä tehdään arvokasta työtä lajimme parissa. Palkittavassa vuoden ratsastusseurassa on tehty asiat hyvin monella eri tasolla. Seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin ja ennen kaikkea ollaan hyvinvoiva yhteisö, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua itselle sopivalla tavalla. Seurassa on myös vastuullisen seuratoiminnan teemat mietittynä ja toteutettuina käytännössä. Vuoden ratsastusseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan.   

Mikä seura on vuoden ratsastusseura? Ehdota seuraa vuoden ratsastusseuraksi ja perustele, miksi juuri ehdottamasi seura ansaitsee tämän tunnustuksen. Perustelethan ehdotuksesi mahdollisimman kattavasti.
 

5. Vuoden vapaaehtoinen
Ratsastuksen vapaaehtoistoiminta on lajimme kivijalka, ilman sitä lajimme ei toimisi tällaisessa mittakaavassa. Vapaaehtoisena luottamus- ja/tai toimihenkilönä toimiminen tarjoaa monenlaisia tehtäviä ja vastuurooleja niin hevosten kuin ihmistenkin kanssa. Toimintaa ja arkea pyöritetään arvokkaiden vapaaehtoisten voimin. Kuukauden vapaaehtoisia on palkittu syksyn 2023 ajan, ja nyt on aika ehdottaa vuoden vapaaehtoista. Palkittava on ratsastusseuran jäsen ja hän voi olla esimerkiksi ratsastusseuran, SRL:n alueen tai liiton luottamushenkilö. Hän voi toimia toimihenkilönä kilpailuissa tai tapahtumissa tai tehdä yhteisön hyvinvoinnin hyväksi asioita ilman nimikettä tai titteliä. Kuka on sinun yhteisössäsi ollut se vapaaehtoinen vuonna 2023, joka ansaitsee ratsastuksen vuoden suurimman julkisen kiitoksen? 

Tunnustus myönnetään ehdotusten perusteella tekijälle, joka omalla toiminnallaan ja esimerkillään innostaa muita mukaan vapaaehtoistoiminnan pariin. Mikään tehtävä ei ole liian pieni ja pienikin panos on merkittävä yhteisen hyvän eteen. Yhdessä me olemme enemmän. Kerro meille perusteluineen, kuka mielestäsi pitäisi valita vuoden vapaaehtoiseksi. 
 

6. Vuoden vastuullisuusteko
Ratsastajainliitto ja ratsastusyhteisö tekevät yhteiskunnan muutoksessa töitä sen eteen, että ratsastus on sosiaalisesti, ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisuus on ymmärrystä siitä, miten oma toiminta vaikuttaa muihin. Mikä sinun mielestäsi oli vuoden 2023 merkittävin vastuullisuusteko ratsastuksen tai muun hevosiin liittyvän toiminnan parissa? Vastuullisuusteko voi olla esimerkiksi ympäristön ja luonnon huomioimista, hevosten hyvinvoinnin edistämistä avoimesti tai toisten ihmisten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista erityisellä tavalla. Kerro meille, mikä merkittävä teko mielestäsi ansaitsisi tunnustuksen. Perustele ehdotuksesi. Mikäli kyseessä henkilöä koskeva teko, mainitse kentässä perustelujen lisäksi henkilön etu- ja sukunimi sekä jäsenseura.  
 

7. Vuoden ratsastaja (jatkoäänestykseen)
Vuoden ratsastaja on urheilija, joka on lajissaan menestynyt kansallisen tai kansainvälisen tason tähti. Tämä ratsastaja, ajuri tai vikeltäjä ottaa huomioon hevosen hyvinvoinnin niin kilpailukentällä kuin sen ulkopuolellakin. Hän toimii esikuvana tuleville urheilijoille ja rakentaa osaltaan ratsastuksen positiivista julkisuuskuvaa omalla esimerkillä, motivoituneella asenteella ja pitkäjänteisellä työllä. Kerro meille perusteluineen, kuka ratsastusurheilija ansaitsisi mielestäsi tulla valituksi vuoden 2023 ratsastajaksi. Mainitse kentässä ehdokkaan etu- ja sukunimi, jäsenseura, sekä perustelut.  
 

8. Vuoden hevonen (jatkoäänestykseen)
Vuoden hevonen on tärkeä kumppani, joka muodostaa vahvan tiimin yhdessä ratsastajansa, ajurinsa tai vikeltäjänsä kanssa. Hevonen on tehtäväänsä hyvin valmisteltu, tyytyväinen ja hyvinvoiva. Vuoden hevonen voi olla Euroopan mestari tai ratsastuskoulun opetusmestari. Jokainen hevonen ansaitsisi tulla valituksi vuoden hevoseksi, mutta kerro meille perusteluineen, minkä hevosen sinun mielestäsi pitäisi saada vuoden hevonen 2023 -tunnustus. Mainitse kentässä hevosen nimi, omistajan nimi sekä perustelut.  

KLIKKAA TÄSTÄ ÄÄNESTYSLOMAKKEELLE