Kilpailija - kiinnitäthän huomiota lääkintämääräyksiin ja dopingsääntöihin

24.1.2023

Ratsastajainliiton antidopingohjelma on urheilijoille, valmentajille, vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville ja liiton toimihenkilöille edistämään puhdasta urheilua ja ohjaamaan toimimaan antidopingohjelman ja SRL:n arvojen mukaisesti. Säännöt ja ohjeet koskevat sekä ratsastajia että hevosia. Kurinpitolautakunta on juuri antanut rangaistukset ratsastajille ja hevosen omistajalle kesällä kansallisissa kilpailuissa tapahtuneista rikkomuksista.

Kuvat eivät liity tapauksiin. Kuvat Hanna Heinonen.

 

Hevoset ja lääkityskirjanpitovelvoite

Kaikissa ratsastuskilpailuissa noudatetaan eläinsuojelulain ja Ratsastajainliiton sääntöjä, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita. Ne on synkronisoitu yhteen Kansainvälisen Ratsastajainliiton (FEI) sääntöjen kanssa. FEI:n sääntöjä noudatetaan kansainvälisissä kilpailuissa Suomessa. Hevosten kiellettyjen aineiden lista on Suomessa sama kuin FEIn kiellettyjen aineiden lista, mutta poikkeuksena meillä kiellettyjen aineiden listaan on lisätty antibioottien käyttö.

Kaikkia SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvia hevosia koskee lääkityskirjanpitovelvoite, millä tarkoitetaan, että hevosen vastuuhenkilön on pidettävä kirjaa kaikista hänen itsensä tai muun henkilön hevoselle antamista lääkkeistä, lääkevalmisteista ja lääkerehuista.

SRL:n lääkintämääräysten mukaan kaikkia SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvia hevosia koskee lääkityskirjanpitovelvoite. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Hevosen lääkityskirjanpidon tulee sisältää:
– lääkityn hevosen tunnistustiedot
– lääkkeen antopäivämäärän, antoreitin, käyttöaiheen
– lääkkeen nimen
– lääkkeen määrän
– lääkkeelle määrätyn teurasvaroajan, ellei hevoselle ole rekisteröity teurastuskieltoa.
– lääkkeen myyjän nimen (eläinlääkäri tai apteekki) ja
– lääkkeen antajan.

Kilpailijan ja hevosen vastuuhenkilön tulee tuntea, ymmärtää ja noudattaa hevosten lääkityksestä annettuja sääntöjä ja ohjeita.

Hevosia testataan vuosittain säännöllisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa kilpailuissa. Vastuuhenkilö on hevosen ratsastaja/vikeltäjä/valjakkoajaja ja alle 15-vuotiaan ratsastajan/vikeltäjän/valjakkoajajan kohdalla hänen holhoojansa. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta (EKADT) on asiantuntijaelin, joka käsittelee ilmi tulleet tapaukset ja antaa niistä lausunnon.

 

Kolmelle toimijalle rangaistukset lääkeainerikkomuksesta

Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta määräsi vuoden vaiheessa kahdelle ratsastajalle ja yhdelle hevosenomistajalle rangaistukset lääkeainerikkomuksesta, lääkintäkirjanpidon rikkomuksesta ja toiselle ratsastajalle ja omistajalle hevosen sopimattomasta kohtelusta. Ratsastajat menettivät kilpailutuloksensa ja palkintonsa kyseisestä kilpailusta ja joutuivat 10 ja 7 kuukauden toimintakieltoihin. Lisäksi he joutuivat maksamaan 500 ja 400 euron suuruiset sakot Ratsastajainliitolle.

 

 

Erityishuomio luontaistuotteisiin

Luontaistuotteissa ja -rehuissa voi esiintyä kiellettyjä aineita (valeriaanayrtti). Ratsastajia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomioita luontaistuotevalmisteiden tuoteselosteeseen varmistaakseen, ettei kyseinen tuote sisällä kiellettyjä aineita. Luontaistuotteista saatuja kiellettyjä aineita ei katsota lieventävänä asiana verrattuna synteettisiin tuotteisiin.

FEI:n Clean Sport -sivut sisältävät hyödyllistä tietoa dopingin vastaisesta työstä ja määräyksistä urheilijoille, eläinlääkäreille, kisajärjestäjille ja toimihenkilöille. Mm. lista kielletyistä aineista ja lääkeaineiden poistumisajoista. 

Kaikki tarvittavat linkit löydät täältä: LINKKI

Hevostallien lääkitsemisvalvonta paljasti jälleen paljon puutteita