Maiju Nurminen arvostaa fysiikkavalmennusta, se pitää ratsastajan oikealla uralla

15.3.2021

Maiju Nurminen ja hänen uusi kisahevosensa Mr. Grey. Hevosen omistaa Nurmisen valmentaja Päivi Jaakkonen. Kuva Elina Heino-Lehtimäki.


Tamperelainen para- ja kouluratsastaja Maiju Nurminen on löytänyt fysiikkavalmennuksesta suuren avun ratsastukseensa. Fysiikkavalmennus on tiimi, jossa on ratsastajan valmentaja, fysioterapeutti ja ehkä lisäksi vastuufysioterapeutti.

Siinä onkin Maiju Nurmisen mielestä fysiikkavalmennuksen teho: se kokoaa useamman ammattilaisen yhteen.  Se on tärkeää, koska kunkin pararatsastajan toimintakyky on yksilöllistä.

Nurminen on tavoitteellinen ratsastaja ja pitää äärimmäisen tärkeänä, että hänen ongelmiinsa ratsastuksessa ja fysiikassa pystytään puuttumaan ennen kuin ne haittaavat yhteispeliä hevosen kanssa.

”Fyysisistä puutteistani huolimatta haluan parhaani mukaan ratsastaa hevostani mahdollisimman sujuvasti sen hyvinvointia ajatellen. Siksi tiukka pureutuminen esimerkiksi istunnan parantamiseen on itselleni tärkeää”, Maiju miettii.

Maiju ratsastaa sekä paraluokissa että mahdollisuuksien mukaan myös avoimissa luokissa. Hänen fysioterapeuttinsa Piia Amper tulee sovittuina aikoina mukaan tallille Maijun valmennuksiin. Maiju Nurmisen valmentaja on Päivi Jaakkonen. Piia Amper konsultoi Nurmisen ratsastuksesta tekemistään havainnoista vastuufysioterapeutti Ville Junttaselle.

”Ville vastaa fysioterapiastani kaksi kertaa viikossa vastaanotolla, suunnittelee harjoitteet, sekä seuraa niiden edistymistä. Hän myös paneutuu kroppani erinäisiin kiputiloihin, ja pyrkii löytämään niihin ratkaisut mm. lihashuoltojen avulla.”
 

SRL Hämeen pararatsastustiimi haluaa edistää fysiikkavalmennusta ja hiljakkoin järjestettiin tilaisuus, jossa fysioterapeutti ja ratsastaja Laura Mölsä luennoi asiasta kymmenelle ratsastajalle. Maiju kertoi luennolla, kuinka hänen valmentajansa ja fysioterapeuttinsa tekevät yhteistyötä ja kuinka se on toiminut.

Maiju Nurminen kannustaa fysiikkavalmennukseen. Hänestä ensimmäinen ja ehkä jopa tärkein askel on oikeiden ihmisten löytymisen saman asian ääreen.

”Tätä varten ratsastajilla pitäisi olla helpommin tietoa saatavilla siitä, kuka heitä esimerkiksi juuri fysioterapian puolesta voisi auttaa. On tärkeää, että jokainen osapuoli pystyy ottamaan huomioon ratsukon sekä fyysiset että psyykkiset yksilölliset ominaisuudet. Toimiva paketti tulee lopulta koostumaan näistä kaikista.”

Maiju Nurminen kannattaa etäkoulutuksessa esiin noussutta ideaa. Olisi hienoa koota jonkinlaista listausta fysioterapeuteista ympäri Suomen, joilla olisi osaamista toimia osana ratsastajien harjoittelua. Silloin ratsastajien olisi helpompi lähestyä alansa ammattilaisia ja saada erityistä apua harjoitteluunsa.

”Toivon, että jatkossa tarjolla olisi enemmän fysiikkavalmennukseen liittyvää konkreettista toimintaa ja tietoa. Fysiikkavalmennuksen avulla oppii paljon omasta toimintakyvystään ja sen kehittämisestä. Se inspiroi oheisharjoittelua myös vapaa-ajalla. Lajiin liittyvä edistyminen tapahtuu kokonaisvaltaisemmin silloin, kun kehitämme ja huollamme ratsukkoa muutoinkin kuin ratsailla työskennellessä.”

Laura Mölsä määritteli etäluennolla, että fysiikkavalmennuksessa kehitetään nopeutta liikkuvuutta, voimaa, kestävyyttä, tasapainoa ja hermoston reagointinopeutta. Kun muissa lajeissa kohde on ihminen, ratsastuksessa kehitetään koko ratsukkoa.

Fysiikkavalmennus on turmien ja vaivojen ennaltaehkäisyä. Sen avulla voidaan muun muassa korjata virheasentoja ja helpottaa hevoseen vaikuttamista. Se antaa työkaluja rajoitteiden kanssa toimimiseen ja myös kilpailujännityksen hallintaan. Paraurheilu asettaa fysiikkavalmennukselle vielä omat haasteensa.

 

Teksti: Riikka Pyykkö, Maiju Nurminen ja Sari Passaro