Vastuullisesti ratsastusseuroissa – seuraa viestintäkampanjaa SRL:n kanavissa

21.4.2022

Toimivassa ratsastusseurassa tärkeinä arvoina ovat vastuullisuuden eri teemat, kuten Reilun Pelin periaatteet ja toisten arvostaminen. Tällaisessa ympäristössä syntyy ystävyyssuhteita, jotka kantavat jopa läpi elämän. Vastuullisuus on iso kokonaisuus ja se rakentuu pienin, yhteisin askelin. Ratsastajainliitto ja SRL:n Seuratoiminnan ohjausryhmä järjestävät Vastuullisuus ratsastusseuroissa -viestintäkampanjan, joka nostaa esiin SRL:n ratsastusseurojen hienoa toimintaa huhtikuun ja toukokuun taitteessa Ratsastajainliiton kanavissa. Seuratoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja Kirsi Siivonen avaa kampanjan kertomalla siitä, miten vastuullisuus näkyy ratsastusseuratoiminnassa.

Kirsi Siivonen SRL:n Seuratoiminnna ohjausryhmästä kertoo vastuullisesta ratsastusseuratoiminnasta. Kuva Jenna Tammi

 

Seuratoiminnan tulee olla läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

Minulle seuratoiminta on parhaimmillaan yhteistä iloa, innostavaa sisältöä elämään, itsensä kehittämistä ja mukavaa sosiaalista toimintaa hevosten ja hevosihmisten kanssa.  SRL julkaisi vuonna 2021 ensimmäisenä hevosalalla vastuullisuusohjelman. Se jakautuu neljään painopistealueeseen: ”osana luontoa”, ”hevosen rinnalla”, ”arvokas yhteisö” ja ”tapamme toimia”. Nämä vastuullisuuden painopisteet näkyvät Ratsastajainliiton, liiton alueiden ja ratsastusseurojen toiminnassa. Edustamani SRL:n Seuratoiminnan ohjausryhmä on nostanut myös omassa toiminnassaan vastuullisuuden tärkeäksi teemaksi vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden ohella. Vastuullisuutta on korostettu muun muassa ohjausryhmän järjestämissä Iltatee-tilaisuuksissa. Ohjausryhmässä jatkamme osaltamme vastuullisuusteeman jalkauttamista muun muassa työstämällä tällä hetkellä kiusaamisen ehkäisemistä tukevaa materiaalia

Useimmilla meistä on lämpimiä muistoja seuratoiminnasta. Oman seuran toimintaa ja toimintatapoja on hyvä tarkastella säännöllisesti. Millainen on meidän seuramme ilmapiiri? Onko toimintaamme helppo tulla mukaan? Muistammeko tervehtiä toisiamme?  Seuratoiminnan tulee olla läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Joskus on hyvä saada kehittämistyöhön myös ulkopuolista näkemystä. Ratsastajainliitolla on vapaaehtoisia seurakehittäjiä, joita ratsastusseurat voivat tilata vierailulle. Seurakehittäjän avulla seura voi tarkastella toimintaansa myös vastuullisuusnäkökulmasta.

Seuratoiminta yhdistää erilaisia, eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä ja tarjoaa mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia elämyksiä upean harrastuksen parissa.

Vastuullinen toiminta herättää luottamusta ja varmistaa sen, että seurassa on toimintaa ja tekijöitä jatkossakin. Seuran säännöt ja yhdessä sovitut toimintamallit ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä. Meidän kaikkien vastuulla on se, että jokainen seurassa oleva on turvassa mm. kiusaamiselta ja häirinnältä. Ratsastus ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Se, mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää urheilu- ja harrastustoiminnassa. Siksi vaikkapa seuran pelisääntöillassa on tärkeää keskustella siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei.  Etukäteen on jo hyvä miettiä miten esimerkiksi häirintätapauksessa toimitaan.

Harrastuskumppanimme hyvä kohtelu on tärkeä osa lajimme vastuullisuutta. Ratsastusseurojen ja muiden toimijoiden järjestämät hevoskerhot, eläinlääkäriluennot ja teemakurssit lisäävät ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hevostaitomerkkejä suorittamalla voi seurata omien tietojen ja taitojen karttumista. SRL:n aluejaostot ovat puolestaan edistäneet hevostaitoja muun muassa järjestämällä hevostaitotestejä.

SRL:n vastuullisuusohjelman yksi painopistealueista, ”osana luontoa”, kannustaa seuroja kestävään toimintaan ympäristön näkökulmasta. Koronapandemian myötä etäkokousten ja -koulutusten järjestämisestä on tullut seuroille luonteva osa arkipäivää. Materiaalien muuttuminen sähköiseksi on osaltaan auttanut ympäristötavoitteessa. Pieniä ympäristölupauksia voidaan seurassa pohtia vaikkapa yhdessä, jolloin niihin yleensä myös sitoudutaan paremmin.

Olympiakomitean Tähtiseura-järjestelmä ohjaa osaltaan seuroja vastuullisuuteen sekä jäsenten kuuntelemiseen ja kannustamiseen. Ratsastuksessa on upeasti lähes 30 Tähtiseuraa. Vinkkinä kerrottakoon, että Tähtiseura-ohjelma tarjoaa kaikille ratsastusseuroille erilaisia työkaluja itsearviointiin sekä maksuttoman verkkopalvelun. Oman seuran toimintaa on helppo arvioida ja kehittää verkkopalvelun avulla, vaikka seura ei hakisikaan Tähtiseura-statusta.

Meillä kaikilla on lupa ja velvollisuus välittää toisistamme ja puuttua epäasialliseen käytökseen. Oman esimerkkimme voima on hyvä ymmärtää. Seuratoiminta yhdistää erilaisia, eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä ja tarjoaa mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia elämyksiä upean harrastuksen parissa. Vaalitaan siis yhdessä iloa ja innostusta ratsastusseuroissa ympäri maan!

 

Kirsi Siivonen

Seuratoiminnan ohjausryhmän puheenjohtaja

 

 

Seuratoiminnan ohjausryhmä on vapaaehtoisista luottamushenkilöistä koostuva ratsastuksen seuratoiminnan asiantuntijaryhmä, joka kehittää valtakunnallista seuratoimintaa sekä seurapalveluita yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. SRL:n hallituksen vahvistaman ohjausryhmän toimikausi on kolme vuotta, ja nykyinen ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021. Ohjausryhmän jäseniltä edellytetään vahvaa seuratoiminnan asiantuntemusta ja kokemusta. Ryhmän kokoonpano on 10 henkilöä ja näiden jäsenten lisäksi mukana ohjausryhmässä on liiton alueiden puheenjohtajien, Nuoret Päättäjät -ryhmän sekä liiton toimiston edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tämän kolumnin kirjoittaja Kirsi Siivonen.