Seura- ja harrastetuki

Seuroilla on mahdollisuus hakea oman alueensa aluejaostolta tukea seuran järjestämiin, kaikille avoimiin seura- ja harrastetoiminnan tapahtumiin/tilaisuuksiin (ei kuitenkaan kilpailutoiminnan järjestämiseen). Lisäksi seuroilla on mahdollisuus hakea tukea myös omiin kehittämishankkeisiinsa, joiden ei tarvitse olla avoimia kaikille. Tuella tulee kuitenkin tuottaa jotain uutta, josta on hyötyä seuran jäsenille tai isommalle joukolle.

Tuen määrä on 100-400 €. Alueen yhteyshenkilö arvioi maksettavan tuen suuruuden.  

Esimerkkejä tuettavista KEHITYSHANKKEISTA

  • Uuden hevoskerhon perustaminen seuraan (kouluttajan koulutuskulu + materiaalihankinnat, tuki yhteensä 200€)
  • Oheisliikuntakouluttajan kouluttaminen ja liikuntaryhmän perustaminen seuraan 200€
  • Muun uuden toiminnan aloittaminen seurassa
  • Seuran hallituksen osaamisen lisääminen, kuten seuran talouteen tai hallintoon liittyvään koulutukseen osallistuminen ja materiaan tuottaminen esim. toimintalinja seuralle 200€
  • Seura mukaan Tähtiseuraohjelmaan-projekti, jossa seura lähtee määritellyin askelin tavoittelemaan Tähtiseuraksi
  • Yhteistyöprojekti kahden tai useamman seuran yhteisen toiminnan järjestämiseen
  • Uuden kohderyhmän mukaan saaminen seuran toimintaan (esim. ikäihmisille, maahanmuuttajajille, erityistä tukea tarvitseville, lapsille tai nuorille suunnattu toiminta, työkykyä parantava toiminta tms…)

Tuettavien kehityshankkeiden tulee tuoda uutta seuran toimintaan, tukea ei myönnetä vanhan toiminnan jatkamiseen nykyisenlaisena. Tuen saamisen edellytyksenä on, että seura täyttää hakulomakkeen ja arviointikaavakkeen, jolla arvioidaan hankkeen onnistumista ja kirjataan tavoitteina ylös sen tuottamia jatkotoimenpiteitä.

 

Yleisiä järjestämisohjeita

1. Tuen hakija (seura/alue) täyttää nettisivuilla sähköisen hakulomakkeen hyvissä ajoin, noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa/hanketta. Lomake ohjautuu alueen seura- ja harrastevastaavalle, joka päättää tuen myöntämisestä.
2. Hakija toimittaa tapahtumakutsun / hankesuunnitelman alueen vastaavalle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisua. Kutsu tulee saada julkaistua vähintään kuukautta ennen tapahtumaa.
3. Tapahtuman jälkeen / hankkeen päätyttyä (jos pitkäkestoinen, käynnistyttyä) tuen hakija täyttää nettisivuilla arviointilomakkeen.
4. Tuki maksetaan suoraan järjestäjälle, hakulomakkeessa mainitulle tilille.
5. Jos tukea haetaan tapahtumaan, sen tulee olla seurasta riippumatta kaikille osallistujille samanhintainen ja tilaisuuden minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä, jotta tukisumma maksetaan.

Lisätietoja alueen seura- ja harrastevastaavalta (SETAP-yhteyshenkilö).

Lomakkeet alasivuilla.