Seura- ja harrastetuki

Seuroilla on mahdollisuus hakea oman alueensa aluejaostolta tukea seuran järjestämiin, kaikille avoimiin seura- ja harrastetoiminnan tapahtumiin/tilaisuuksiin (ei kuitenkaan kilpailutoiminnan järjestämiseen) sekä omiin kehittämishankkeisiinsa, joiden ei tarvitse olla avoimia kaikille. Tuella tulee kuitenkin tuottaa jotain uutta, josta on hyötyä seuran jäsenille tai isommalle joukolle. Tuen suuruus on 50-400 €, riippuen kokonaiskustannuksista. Alueen yhteyshenkilö arvioi maksettavan tuen suuruuden. Tukihakemus tulee toimittaa ennen kutsun julkaisua.

Seura- ja harrastetuki TAPAHTUMIIN/TILAISUUKSIIN 

Kaikille avoin tapahtuma tai tilaisuus voi esimerkiksi olla: 

  • kehon- ja mielenhuoltopäivä
  • istuntaluento
  • hevosen tai ihmisen ensiapu
  • kepparitapahtuma

Lisää esimerkkejä löytyy täältä. Ensisijaisesti tuki myönnetään seurojen itsensä järjestämiin tilaisuuksiin/tapahtumiin ja kursseihin, alueilla on toissijaisesti mahdollisuus toimia järjestäjänä myös itse.

 

Seuran/seuratoiminnan KEHITTÄMISTUKI

Seuroilla on mahdollisuus hakea tukea myös omiin kehittämishankkeisiin, joiden ei tarvitse olla avoimia kaikille, mutta tuella tulee tuottaa jotain uutta, joka tuo hyötyä seuran jäsenille tai isommalle joukolle. Tukea ei myönnetä vanhan toiminnan jatkamiseen nykyisenlaisena. 

Esimerkkejä tuettavista KEHITYSHANKKEISTA

  • Oheisliikuntakouluttajan kouluttaminen ja liikuntaryhmän perustaminen seuraan
  • Muun uuden toiminnan aloittaminen/kokeilu seurassa
  • Seuran hallituksen osaamisen lisääminen, esim. talouteen tai hallintoon liittyvään koulutukseen osallistuminen ja materiaan tuottaminen (mm. toimintalinja seuralle)
  • Seura Tähtiseuraksi -projekti: kehittämistukea siihen, että seura lähtee määritellyin askelin tavoittelemaan Tähtiseuraksi
  • Yhteistyöprojekti kahden tai useamman seuran yhteisen toiminnan järjestämiseen
  • Uusi kohderyhmä seuran toimintaan (esim. seniori- tai maahanmuuttajatoiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta, työkykyä parantava toiminta)

 

Hakuohjeet:

1. Tuen hakija (seura/alue) täyttää sähköisen hakulomakkeen hyvissä ajoin, noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa/hanketta. Lomake ohjautuu alueen seura- ja harrastevastaavalle, joka päättää tuen myöntämisestä.
2. Hakija toimittaa tapahtumakutsun / hankesuunnitelman alueen vastaavalle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisua. Kutsu tulee saada julkaistua vähintään kuukautta ennen tapahtumaa (mikäli kyseessä kaikille avoin tapahtuma/tilaisuus)
3. Toiminnan jälkeen/hankkeen päätyttyä (jos pitkäkestoinen, käynnistyttyä) tuen hakija täyttää nettisivuilla arviointilomakkeen.
4. Tuki maksetaan suoraan järjestäjälle, hakulomakkeessa mainitulle tilille.
5. Jos tukea haetaan tapahtumaan, sen tulee olla seurasta riippumatta kaikille osallistujille samanhintainen ja tilaisuuden minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä, jotta tukisumma maksetaan.

Lisätietoja alueen seura- ja harrastevastaavalta. Yhteystiedot löytyy alueen omilta alasivuilta.

Myös hakulomakkeet alasivuilla.