Hevostietokeskuksesta neuvontamateriaalia ja työkaluja hevosväen tarpeisiin

9.11.2018

Suomen Hevostietokeskuksen nettisivut ovat varsinainen hevosalan tietopankki! Niiltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa muun muassa hevosen terveydestä, hyvinvoinnista, ruokinnasta ja kengityksestä.

Hevostietokeskuksesta neuvontamateriaalia ja työkaluja hevosväen tarpeisiin

Suomen Hevostietokeskus ry on hevosalan neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö, jonka kotisivuilta löytyy yli 80 lyhytkestoista neuvontavideota ja satoja tietosivuja mm. aikuisten hevosten ja varsojen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokintaan ja kengitykseen sekä talliympäristöön ja turvallisuuteen liittyen. Hevostietokeskuksen tuottamia videoita on katsottu lähes 300 000 kertaa! Hevosen ruokinnasta kiinnostuneille on tarjolla mm. Hevosten ruokintakoulu (http://hevostietokeskus.fi/index.php?id=1021) ja hevosten terveydenhuollosta vastaaville Tallin terveysohjelma (http://hevostietokeskus.fi/index.php?id=1014).

Hevostietokeskuksen www-sivuilta löytyvät myös puolenkymmentä ilmaista pikalaskuria, joiden avulla voi nopeasti arvioida aikuisen hevosen elopainon (Hevosen elopainolaskuri), hevosen karkearehun tarpeen (Hevosen karkearehun tarvelaskuri), hevosen juomaveden tarpeen (Hevosen vedentarvelaskuri), kantavan tamman varsomisajankohdan (Varsomislaskuri) sekä vuoden tarpeelle mitoitetun lantalan vähimmäistilavuuden (Lantavaraston tarvelaskuri).

Hevostietokeskuksessa kehitetty Hopti-ruokintalaskuri mahdollistaa hevosen ruokinnan suunnittelun internetissä viimeisimpien ruokintasuositusten mukaisesti. Käyttöaikaa Hopti-ruokintalaskuriin voi tilata Hevostietokeskuksen verkkokaupasta (http://hevostietokeskus.fi/webshop/index.php), josta voi ostaa myös Hevostietokeskuksen julkaisuja (esim. Tallinhoitajan opas, 2. uusittu painos, 2018).

SOLMUT AUKI -neuvontapilotti yhdistää osaajat

Suomen Hevostietokeskus ry:n ja kuuden hevosjalostusliiton yhteistyönä toteutettava Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti -hanke on puolessa välissä ja tiedon välittämiseksi tehty työ on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Hevosjalostusliitot ovat järjestäneet 20 neuvontatilaisuutta, joihin on osallistunut yli 800 henkilöä. Kouluttajina ovat toimineet mm. paikalliset hevosvalmennuksen, eläinlääkinnän ja kengityksen asiantuntijat. Seuraavissa neuvontatilaisuuksissa perehdytään mm. tallin paloturvallisuusasioihin (Ruukki 22.11.2018) ja hevosen ruokinnan suunnitteluun HOPTI-ruokinnansuunnittelu-ohjelman avulla (Joensuu 14.11.2018; Jyväskylä 28.11.2018).

Hankkeen tiedotuslistalla on jo yli 1500 hevosalan toimijaa, joille on lähetetty 19 digitaalista tietopakettia ajankohtaisista aiheista. Viimeisimpiä materiaaliaiheita ovat olleet hevosen lääkekirjanpito ja terveys (https://youtu.be/ebwh6MM8EsQ) sekä tallijätteiden kierrätys ja lajittelu (https://youtu.be/HeDshbA_4oA).

Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti -hankkeen tavoitteena on kehittää hevostalousalan neuvonnalle uusi malli, jossa digitaalinen neuvonta ja erityisasiantuntijoiden sekä alueellisten toimijoiden osaaminen yhdistetään hevostalousyrittäjien ja tallityöntekijöiden työhön liittyvien ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Pilotti on suunnattu kyseisten ELY-alueiden talliyrityksille ja niiden työntekijöille, hevosalaan liittyvien palvelujen tuottajille sekä neuvojille.

Tiedote: Hevostietokeskus