Horse Show Jumps Green 2018

19.6.2018

Horse Show Jumps Green 2018

Helsinki Horse Show toimii edelläkävijänä ympäristöystävällisenä ratsastustapahtumana. Vuoden 2018 Horse Show vähentäa merkittävästi tapahtuman aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Horse Show’ta viedään kohti puhtaampaa tulevaisuutta yhdessä tapahtuman eri sidosryhmien kanssa.

HIHS haastaa sekä kilpailevat tapahtumat, yleisön, että hevosihmiset ajattelemaan miten pienillä teoilla vaikutetaan suuriin ympäristökysymyksiin. Teoilla pyritään konkretiaan kuten mm. paperin vähentäminen ja digitalisaation lisääminen, muovituotteiden vaihtaminen ekologisemmiksi ja kestävän liikkumisen lisääminen.

Keskeinen osa Horse Show’n ympäristötekoa on Fortumin Horse Power -konsepti. Koko tapahtumassa kerätty lanta toimitetaan voimalaitokseen, missä lannasta tuotetaan energiaa. Helsingin jäähallin sähkö ja lämpö on tuotettu sataprosenttisesti hevosenlannalla.
Horse Show toivoo lisäävänsä ympäristötietoisuutta ja pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää koko ratsastusyhteisössä.

 Horse Show yhteistyöhön John Nurminen -säätiön kanssa

John Nurmisen Säätiö tunnetaan merkittävästä panoksestaan Itämeren pelastushankkeissa. Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

Ratsastusurheilu on yksi luontoa eniten kuormittavista urheilulajeista, joten on takaisinmaksun aika. Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa on konkreettinen tapa huomioida Itämeri, jota pitkin lukuisat ratsukot saapuvat Helsinkiin kilpailemaan.

 ”Olemme kiitollisia siitä, että Horse Show liittyi mukaan Itämeren pelastusjoukkoihin. Voimme tämän yhteistyön avulla levittää tärkeää sanomaa Itämeren suojelusta ja meren tilasta entistä laajemmalle yleisölle. Vaikka Itämeren suojelutyö on suurten mittaluokkien toimintaa, myös yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuuksia vaikuttaa meren tilaan erilaisilla arjen valinnoilla”, John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt toteaa.

Lisätiedot: http://www.helsinkihorseshow.fi