Päivityksiä hevosten ja ihmisten liikkumiseen Uudenmaan rajojen yli

2.4.2020

Lisätietoa ja tarkennuksia poliisilta liikkumiseen Uudenmaan maakuntarajan yli hevoskuljetuksissa ja hevosten hoitamiseksi.

Suomen hallituksen asettama liikkumiskielto Uudenmaan ja muun Suomen välillä vaikuttaa myös hevosten ja hevosiin liittyviin kuljetuksiin. Uudellemaalle ja sieltä pois voi matkustaa ainoastaan välttämättömistä syistä 19.4. asti.

Viranomaisten tekemät linjaukset koronavirusepidemian hillitsemiseksi vaikuttavat monin tavoin hevosalaan. Uudenmaan ja muun Suomen välillä liikkumista on rajoitettu 19.4. saakka, ja rajan yli voi liikkua toistaiseksi vain välttämättömistä syistä.

Hevosten hoito tulee turvata myös poikkeusoloissa ja Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti liikkumisrajoitusten voimassaolon aikana se tulee pyrkiä järjestämään niin, etteivät henkilöt ylitä Uudenmaan rajaa. Hoito tulee siis pyrkiä järjestämään sellaisten asian osaavien ja luotettavien ihmisten toimesta, joiden ei tarvitse ylittää rajaa tätä varten.

Mikäli hoitoa ei ole mahdollista järjestää näin, tulee rajaa ylitettäessä poliisille kertoa olosuhteet ja se, että hoitoa ei ole ollut mahdollista järjestää toisella tavalla.

Hevosten kuljettaminen liiketoimintamielessä on edelleen sallittua ja se katsotaan valmiuslain soveltamisasetuksen ulkopuolelle jääväksi tavarankuljetukseksi. Liikkumisrajoitukset koskevat henkilöiden liikkumista, mutta eivät ammattimaista tavarankuljetusta. Tähän lasketaan muun muassa tammojen kuljettaminen oriasemille liiketoimintamielessä sekä elinkeinotoimintaan liittyvät spermakuljetukset.

Hevosia on edelleen myös mahdollista kuljettaa elinkeinotoimintaan liittyen eläinlääkäriin, ja akuuteissa hätätilanteissa esimerkiksi hevossairaalaan liikkuminen on sallittua.

Hevosalan elinkeinon harjoittajien, kuten valmentajien, kengittäjien ja eläinlääkäreiden, tulee liikkuessa osoittaa syy sille, miksi heidän on välttämätöntä liikkua liikkumisrajoituksen aikana. Ainoastaan ammattimainen tavarankuljetus on rajattu asetuksen ulkopuolelle, ja kaikkien muiden osalta liikkuminen voi perustua vain soveltamisasetuksissa säädettyihin poikkeusperusteisiin, joiden on oltava välttämättömiä. Poikkeusperusteita ovat mm. viranomaistoiminta, työn, elinkeinon, opiskelun harjoittaminen, lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen sekä painava henkilökohtainen syy.

Poliisi muistuttaa, että liikkumisrajoituksista poikkeaminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jokaisen liikkujan tulee antaa maakunnan rajalla selvitys liikkumisestaan, jos poliisi sitä pyytää. Selvityksessä pitää riittävästi selvittää liikkumisensa peruste ja sen välttämättömyys.

Kiitokset tiedotteesta ja yhteistyöstä Suomen Hippos ja kuvasta Sanna Mäkituuri.