KV-koulutus

Päivitetty 30.3.2022, koulutusvaliokunta

 

Kansainvälisen koulutuksen periaatteet

Liiton koulutusvaliokunta arvioi yhdessä HUJO:n ja lajikomitean kanssa lajikohtaisen koulutustarpeen vuosittain ja laatii tämän pohjalta koulutussuunnitelman ja budjettiesityksen.

FEI:n kurssitarjonnasta tiedotetaan kaikille potentiaalisille osallistujille sähköpostitse. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan koulutuspäällikölle FEI:n lomakkeella. Kuhunkin tehtävään määritellään osaamiskriteerit, jotka täyttävät henkilöt voidaan valita kurssille Suomen edustajiksi. Näistä kokeneimmat ja joita nykyinen ko. korkein toimihenkilö suosittaa lähetetään.

Päivityskursseille (lisenssikoulutus/Refreshment Seminar) etusijalla ovat ne toimihenkilöt, joiden lisenssi on umpeutumassa ja jotka ovat toimineet aktiivisesti tehtävässään sekä kouluttajat. Uusia koulutetaan vain tarvittaessa.

Valinnoissa voidaan huomioida myös lajin sääntövastaavan rooli sekä kouluttajan tehtävät.

Jäsenrekisteriin merkitään virallinen voimassa oloaika. FEI edellyttää osallistumista lisenssikoulutukseen joka kolmas vuosi.

 

Rahallisen tukemisen periaatteet
1. Henkilö, joka tarvitsee koulutuksen, että oikeudet säilyvät. Korvataan vain, jos henkilöllä kertynyt ko. koulutuksen vaatima määrä kokemusta, toiminut aktiivisesti kotimaassa tai lajikomitea/KVK/Hujo suosittelee korvausta. Enintään 1000 €/hlö=12 henkilöä vuodessa.
2. Uudet koulutettavat
3. Kouluttajat
4. Halukkaat osallistujat, mutta joiden aika ei vielä ole osallistua