Kansainvälinen koulutus

Kansainvälisen koulutuksen periaatteet

Liiton koulutusvaliokunta arvioi yhdessä HUJO:n ja lajikomitean kanssa lajikohtaisen koulutustarpeen vuosittain ja laatii tämän pohjalta koulutussuunnitelman ja budjettiesityksen.

FEI:n kurssitarjonnasta tiedotetaan kaikille potentiaalisille osallistujille sähköpostitse. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan koulutuspäällikölle FEI:n lomakkeella. Kuhunkin tehtävään määritellään osaamiskriteerit, jotka täyttävät henkilöt voidaan valita kurssille Suomen edustajiksi. Näistä kokeneimmat ja joita nykyinen ko. korkein toimihenkilö suosittaa lähetetään.

Päivityskursseille (lisenssikoulutus/Refreshment Seminar) etusijalla ovat ne toimihenkilöt, joiden lisenssi on umpeutumassa ja jotka ovat toimineet aktiivisesti tehtävässään sekä kouluttajat. Uusia koulutetaan vain tarvittaessa.

Valinnoissa voidaan huomioida myös lajin sääntövastaavan rooli sekä kouluttajan tehtävät.

Jäsenrekisteriin merkitään virallinen voimassaoloaika. FEI edellyttää osallistumista lisenssikoulutukseen joka kolmas vuosi.
 

Rahallisen tukemisen periaatteet

 1. Henkilö, joka tarvitsee koulutuksen, että oikeudet säilyvät. Korvataan vain, jos henkilöllä kertynyt ko. koulutuksen vaatima määrä kokemusta, toiminut aktiivisesti kotimaassa tai lajikomitea/KVK/Hujo suosittelee korvausta. Enintään 1000 €/hlö=12 henkilöä vuodessa.
 2. Uudet koulutettavat
 3. Kouluttajat
 4. Halukkaat osallistujat, mutta joiden aika ei vielä ole osallistua

 

FEI Equivalency

FEI Equivalency (=vastaavuus) tarkoittaa sitä, että kansallinen toimihenkilökoulutus on tunnustettu vastaavan FEI:n alinta koulutustasoa tietyssä lajissa ja tehtävässä. Tämä tarkoittaa, että kansallisen koulutuksen ylimmän tason toimihenkilöllä on koulutuksensa, tietonsa ja kokemuksensa puolesta samat pätevyydet, joita FEI:n alimmalla koulutustasolla vaaditaan kyseisessä lajissa ja tehtävässä.

Vastaavuuskäytäntö on luotu nopeuttamaan ja helpottamaan siirtymistä kansallisesta koulutuksesta FEI:n koulutusjärjestelmään. Toimihenkilöiden tulee olla perehtyneitä FEI:n yleisiin sääntöihin, lajisääntöihin ja muihin toimihenkilöitä, kilpailutoimintaa ja hevosen hyvinvointia koskeviin ohjesääntöihin.

Kun FEI on hyväksynyt koulutusten vastaavuuden tiettyyn toimihenkilötehtävään, toimihenkilöllä on mahdollisuus seurata yksinkertaistettua FEI:n koulutuspolkua saavuttaakseen kyseisessä tehtävässä tason 1 tai tason 2. Lisätietoja löytyy FEI:n sivuilta jokaisen lajin koulutusjärjestelmästä.

Toimihenkilöoikeudet, jotka tähän mennessä hyväksytty vastaavuudeltaan FEI:ssä:

 • Estetuomari
 • Estestewardi
 • Esteratamestari
 • Kenttätuomari
 • Kenttästewardi
 • Koulutuomari
 • Koulustewardi