Hevosen hyvinvointityöryhmän vastauksia hevosten hyvinvointiasetusten valmistelussa

Hevosen hyvinvointityöryhmä antoi 1.11.2023 maa- ja metsätalousministeriölle omat vastauksensa annettuihin kysymyksiin hevosten hyvinvointiasetusten valmistelussa. Hevosen hyvinvointityöryhmän vastukset lähtivät ministeriöön yhdessä Ratsastajainliiton antamien vastausten kanssa.

Kuvituskuvat Heidi Lammi.

 

Työryhmässä mukana
Liisa Harmo, pj
Kati White
Tiina Seppälä
Heli Hyytiäinen
Anna-Mari Olbricht
Tiina Harrinkari
Salla Varenti
Sonja Koski
Minna Tallberg
Kristiina Tarkkala
sihteeri Kati Hurme

25.9.2023 VN/15413/MMM-1

1) Liikunnan tarve

- tuleeko hevosten pidolle asettaa tarhausvelvoite - entä minimiaika tarhaukselle?

Hevoseläimen pysyvässä pitopaikassa sillä on oltava mahdollisuus vapaaseen ulkoiluun tarhassa tai laitumella vähintään 6 tuntia vuorokaudessa. Tästä voidaan poiketa väliaikaisesti hevosen terveydellisistä syistä. Hevosen on pystyttävä liikkumaan tarhassa/aitauksessa kaikissa askellajeissa.

- tuleeko tarhan koolle asettaa vaatimuksia? (vrt. Ruotsi: hevosen tulee saada liikkua vapaasti päivittäin kaikissa askellajeissa) 

Hevoseläimellä on oltava päivittäin mahdollisuus liikkua kaikissa askellajeissa tyydyttääkseen luontaisen tarpeensa liikkua. Hevosen pitää pystyä kääntymään ja liikkumaan tarhassa turvallisesti kaikissa askellajeissa. Yhden hevosen tarhan koon tulee olla vähintään 300 m2.

Suosittelemme hevosten tarhausta sopivissa ryhmissä tai laumoissa, jotta ne pääsevät toteuttamaan luontaista sosiaalista käyttäytymistään, ja ylläpitämään hyvinvointiaan. Tästä voidaan poiketa hevosen terveydellisistä syistä tai hevosen ollessa vaaraksi muiden hevosten terveydelle. Ryhmässä hevosella on oltava tilaa väistää ja paeta muita hevosia.

 

 

2) Sosiaaliset suhteet

- miten talliolosuhteissa tulee säätää lajitoverin seurasta? Miten näette ehdotuksen, jonka mukaan: hevosella tulee olla tallissa näkö- ja kuuloyhteys lajitoveriin

Hevosta ei saa pitää pysyvässä pitopaikassa ilman lajitoverin seuraa. Hevosen sosiaalinen eristäminen aiheuttaa sille stressiä. Tästä syystä hevosella on oltava tarhassa ja tallissa kuulo-, näkö- ja kosketusmahdollisuus lajitoveriin. Tästä voidaan poiketa, mikäli on olemassa perusteltu riski sille, että kontaktista aiheutuu hevoselle merkittävää haittaa, tai hevonen voi vahingoittaa itseään tai muita, tai hevonen on väliaikaisesti ei-pysyvässä pitopaikassa, kuten kilpailuissa.

- Tuleeko nuorten hevosten (alle kaksivuotiaat) kohdalla edellyttää tarhausta lajitoverin kanssa?

Alle 2-vuotiaan hevosen on pysyvässä pitopaikassaan päästävä sosiaaliseen ja fyysiseen kontaktiin muiden hevosten kanssa (suurimman osan vuorokaudesta). 

- Tuleeko varsan vieroitukselle asettaa minimi-ikä?

Varsaa ei saa vierottaa emästään ennen kuuden (6) kuukauden ikää. Vierotus emästä alle kahdeksan (8) kuukauden iässä aiheuttaa merkittävän riskin sen hyvinvoinnille. Luonnollisissa olosuhteissa maidosta vieroittuminen tapahtuu 9-11 kuukauden iässä. Suosittelemme vieroitetun varsan pitämistä laumassa tai toisen hevosen kanssa vähintään kahden vuoden ikään asti.

 

 

3) Ruokinta ja juotto

- Tuleeko asetuksessa säätää vedensaannista tarhassa, jos tulee miten? Kuinka pitkän aikaa hevosta voi pitää tarhassa ilman vettä? Vaatimus jatkuvasta vedensaannista tallissa sisältyy hyvinvointilakiin.

Suosittelemme, että hevosella on pysyvässä pitopaikassaan sekä tarhassa ja laitumella jatkuvasti vettä tarjolla. Kireällä pakkasella juottoväli ei saa ylittää neljää tuntia. Imettävillä tammoilla pitää lain mukaan olla jatkuvasti vettä tarjolla. Juomakuppien virtaama on oltava vähintään 8 litraa minuutissa. Riittävällä nesteytyksellä pystytään ennaltaehkäisemään hevosten ähkyjä – rehun aiheuttamia suolitukoksia. 

- Tuleeko säätää karkearehun saannista - karkearehun määrä, ruokintakerrat/maksimiaika ruokintojen välillä?

Karkearehua on oltava saatavilla vähintään kuuden tunnin välein, mielellään tiheämminkin päiväsaikaan. Karkearehun määrän on vastattava hevosen yksilöllistä tarvetta. Ylipainoisilla hevosilla on vähennettävä kerta-annoksen kokoa, ei pidentää ruokintaväliä.

Karkearehun määrä tulee olla vähintään 1,5 % (kuiva-ainetta) hevosen elopainosta. Määrä koskee kuivaa heinää, ei kosteaa säilöheinää. Tästä voidaan poiketa alaspäin väliaikaisesti terveydellisistä syistä eli esimerkiksi hevosta laihduttaessa, kuitenkin niin, että 1,25 % on ehdoton minimi. Riittävä kuidun määrä on tärkeää sekä ruoansulatuselimistön normaalin toiminnan että hevosen pureskeluun liittyvän käyttäytymistarpeen toteuttamiseksi.

 4) Pitopaikan olosuhteista

- mitä tulee säätää sääsuojasta tarhassa/laitumella

Hevosella tulee olla laitumella pääsy suojaan auringolta, sateelta, tuulelta ja hyönteisiltä. Luonnonlaitumella tähän käy myös puusto. Hevosella on oltava pysyvässä ja väliaikaisessa pitopaikassaan kuiva makuualue. Ellei tarhassa ole sääsuojaa, on hevonen tarpeen vaatiessa vietävä sääsuojaan talliin. Pihatossa asuvilla hevosilla on oltava vedolta suojattu, vähintään kolmen seinän ja katon rakennus ja kuiva makuupaikka.

5) Hevosten tilavaatimukset tallissa

Karsinan tämänhetkinen suurin minimikoko, 160 cm ja sitä isommille hevosille, on 9 m2. Suosittelemme isommille hevosille (170 ja 180 cm ja yli) suurempia karsinankokovaatimuksia.

Hevosella on oltava pitopaikassaan kuiva ja riittävästi paksusti kuivitettu makuualue. Makuualustan on oltava riittävän imukykyinen ja paksu, ettei hevoselle aiheudu makaamisesta ihovaurioita ja se pystyy toteuttamaan ongelmitta nukkumiskäyttäytymistään.