Käytännönharjoittelut

Käytännönharjoittelut
Toimihenkilökoulutuksiin liittyy usein erilaisia käytännönharjoitteluja. Käytännön harjoittelujen vastaanottajat on kuvattu koulutusjärjestelmässä. Käytännönharjoittelusta on hyvä pyytää kirjallinen todistus harjoittelun vastaanottajalta. Tämän voi pyytää esim. kurssilta saatuun lokikirjaan, todistukseen tai toimihenkilöoikeuden hakulomakkeeseen tai tarvittaessa vapaamuotoisesti paperille.

Stewardien ja lajistewardien käytännön harjoittelut
Stewardien harjoitteluja voivat ottaa vastaa kaikki stewardit, lajistewardit ja FEI-stewardit.
Koulutusjärjestelmän mukaan lajistewardien käytännönharjoittelujen valvojina voivat toimia stewardikouluttajat, FEI-stewardit sekä muut SRL:n nimeämät henkilöt. Lista lajiharjoittelujen vastaanottajista alla.