Käytännön harjoittelut

Toimihenkilökoulutuksiin liittyy usein erilaisia käytännön harjoitteluja. Käytännön harjoittelujen vastaanottajat on kuvattu koulutusjärjestelmässä. Käytännön harjoittelusta on hyvä pyytää kirjallinen todistus harjoittelun vastaanottajalta. Tämän voi pyytää esim. kurssilta saatuun lokikirjaan, todistukseen tai toimihenkilöoikeuden hakulomakkeeseen tai tarvittaessa vapaamuotoisesti paperille.

Stewardien ja lajistewardien käytännön harjoittelut
Stewardien harjoitteluja voivat ottaa vastaa kaikki stewardit, lajistewardit ja FEI-stewardit.
Koulutusjärjestelmän mukaan lajistewardien käytännön harjoittelujen valvojina voivat toimia stewardikouluttajat, FEI-stewardit sekä muut SRL:n nimeämät henkilöt. Lista lajiharjoittelujen vastaanottajista alla.